Vtisi s prvega srečanja projektne skupine

26. junij 2017

Z delom je pričela projektna skupina, ki vključuje 10 študentov, tri pedagoške mentorje (doc. dr. Armanda Faganela, prof. dr. Katjo Mihurko Poniž in doc. dr. Željka Oseta) in dve strokovni sodelavki (Ireno Tul in Evelin Bizjak). Skupina bo pripravila priložnostno razstavo o judovski mrliški vežici in strategijo za njeno revitalizacijo. Prvi delovni sestanek smo izkoristili za ogled razstavnega prostora v Goriški knjižnici Franceta Bevka, judovske mrliške vežice v Rožni Dolini in sinagoge v Gorici ter za »team building«.