Projekt "Izdelava strategije revitalizacije judovske mrliške vežice v Rožni Dolini"

Projekt se izvaja v okviru programske sheme "Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski Inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018".

Krajevna skupnost Rožna Dolina, lastnica nekdanje judovske mrliške vežice v Rožni Dolini, načrtuje javno razpravo o rešitvah za revitalizacijo judovske mrliške vežice. Univerza v Novi Gorici, ki je pomemben deležnik v lokalnem okolju, se bo udeležila te javne razprave. Zdi se nam primerno, da pri tem sodelujejo tudi študenti, zato načrtujemo, da bo v sklopu projekta interdisciplinarno zasnovana skupina študentov pod strokovnim vodstvom štirih pedagoških mentorjev, dveh strokovnih mentorjev in strokovnega sodelavca, pripravila strategijo revitalizacije judovske vežice, postavila priložnostno razstavo o judovski skupnosti v Goriški knjižnici Franceta Bevka v Gorici ter poskusila pridobiti sredstva za uresničitev strategije s prijavo na evropski razpis.

Namen projekta, ki ga financira Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, je povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem oz. regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov.

Vtisi s prvega srečanja projektne skupine

Objava rezultatov projekta v elaboratu in na razstavi v Goriški knjižnici