Zagovori diplomskih in magistrskih del

V četrtek, 9. decembra 2021, bo preko ZOOM-a potekal javni zagovor magistrskega dela

Kandidatka: Polona Hadalin Baša

Naslov magistrskega dela: Literarne ustvarjalke v slovenskih osnovnošolskih berilih
Mentorici: prof. dr. Katja Mihurko Poniž, pridr. prof. dr. Valerija Vendramin
Člani komisije na zagovoru: pridr. prof. dr. Barbara Pregelj, dr. Maja Melinc Mlekuž, prof. dr. Katja Mihurko Poniž, pridr. prof. dr. Valerija Vendramin
Pričetek zagovora: ob 14.00 uri