eŠtudij

Hibridni način poučevanja na Fakulteti za vinogradništvo in vinarstvo

Univerza v Novi Gorici se je zaradi spreminjajočih pogojev študija, ki smo jim priča v zadnjem letu zaradi epidemije koronavirusa Covid-19 odločila, da tudi od začetka 2020/21 omogoči vsem svojim študentom, ki se iz različnih razlogov ne morejo udeležiti predavanj v živo, aktivno spremljanje in udejstvovanje v predavanjih in seminarskih vajah, ki potekajo v predavalnicah, na daljavo!

Kaj to pomeni v praksi v študijskem letu 2020/21 in še zlasti, kaj pomeni za naše študente vinogradništva in vinarstva?

Predavanja in seminarske vaje bodo po tem sistemu potekala v predavalnicah v hibridni obliki – v živo, kar pa bodo lahko študentje spremljali tudi na daljavo (MiTeam platforma, Zoom, Moodle) – z uporabo modernih videokonferenčnih sistemov in moderno opremljenih predavalnic, ki omogočajo obojesmerno komunikacijo med študenti na daljavo in profesorji, asistenti in študenti v predavalnici.

Na tak način se bom lahko tudi enostavno in hitro prilagajali morebitnim poostrenim ukrepom – v skrajnem primeru bomo organizirali izvedbo predavanj samo s prenosom v živo. V času slabšega epidemiološkega stanja, ko je univerza zaprta, se progami izvajajo samo na daljavo. Na daljavo izvajamo predavanja, seminarje, zagovore seminarskih vaj, demonstratorske vaje.

Moderna platforma ima za vsak predmet virtualno učilnico, kjer študentje dostopajo do materialov in tudi komunicirajo s profesorjem ali asistentm.

Laboratorijske vaje, raziskovalno delo, terenske vaje in podobno, kar ni mogoče izvesti na daljavo, bomo prilagajali trenutnemu epidemiološkemu stanju s prilagojeno dinamiko in režimom, skladno z veljavnimi ukrepi (zmanjšanje skupin prisotnih v laboratoriju, izvajanje preko daljšega časovnega obdobja) in ob zagotavljanju zaščitnih ukrepov (distanca, zaščitne maske). Vsi študenti bodo informirani pravočasno vnaprej, da so bodo lahko teh obveznih vsebin udeležili.

Študij Vinogradništva in vinarstva na 1. in 2. stopnji JE praktične narave in zato bodo morali vsi študentje zagotoviti prisotnost na lokaciji študija takrat, ko bodo praktične vsebine lahko organizirane.

Situacijo skrbno spremljamo in vas bomo tekoče obveščali o vseh morebitnih spremembah. Za več informacij se obrnite na tajništvo na info.fvv@ung.si.