Univerzitetno vinogradniško-vinarsko posestvo

Vinogradiško posestvo Univerze v Novi Gorici se nahaja na izjemni legi zgornje Vipavske doline, v skupni izmeri 1,3 ha, kar omogoča praktično in eksperimetalno delo študentov Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo in raziskave v okviru Centra za raziskave vina Univerze v Novi Gorici v neposredni Vipave in dvorca Lanthieri. V okviru Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo in posestva pridelujemo vina Univerzitetni Zelen, Univerzitetna Pinela, Univerzitetno Rdeče in Rektorjev izbor.

Na posestvu smo stare vinograde sorte Merlot izkrčili, na novo pa smo zasadili vinograd grozdja sort Zelen in Pinela. V naslednjih letih obnova predvideva povečanje količin avtohtonih sort ter manjši kolekcijski nasad nekoliko zapostavljenih tradicionalnih kot tudi nekaterih t.i. svetovnih sort.