Praksa

Praktično usposabljanje poteka v 2. in 3. letniku visokošolskega strokovnega študijskega programa Vinogradništvo in vinarstvo.

Vsak študent mora opraviti 200 ur praktičnega usposabljanja/letnik, ki ga organizira koordinator praktičnega usposabljanja in njegov pomočnik ob sodelovanju mentorjev na mentorskih kmetijah, kleteh in drugih organizacijah z vinogradniško in vinarsko dejavnostjo.

Pravilnik in obrazci

Kontaktna oseba za Praktično usposabljanje

Marko Lisca

mag. Marko Lesica, univ. dipl. inž. živ. tehnol
Univerza v Novi Gorici
Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo
Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
5271 Vipava

Tel: 05 9099 707
E-mail: marko.lesica@ung.si