Magistrske naloge

Teme magistrskih del in mentorje potrjuje Senat Fakultete za znanost o okolju. Za odobritev izbrane teme mora študent (M/Ž) skladno s Pravili o postopku za prijavo in zagovora diplomskega in magistrskega dela na Fakulteti za znanost o okolju v tajništvu oddati vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga podpiše tudi mentor.

Navodila za izdelavo magistrskega dela

Študenti: Pravila

Mentorji: Obrazci in navodila

Študenti: Obrazci k magistrskemu delu

Študenti: Oblikovna in tehnična navodila za izdelavo magistrske naloge

Oblikovanje prve notranje strani: