Izbrana poglavja iz informacijskih tehnologij

Cilji in kompetence

Cilji predmeta so:
• seznaniti slušatelje s sodobnimi informacijskimi tehnologijami in ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi znanji za učinkovito sodelovanje pri načrtovanju in razvoju programskih sistemov,
• jim predstaviti nekaj praktičnih primerov načrtovanja in razvoja programskih sistemov, in
• jih usposobiti za nadzor in vodenje razvoja konkretnih informacijskih sistemov v poslovnem okolju.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:
- osnovna znanja sodobnih informacijskih tehnologij,
- tehnološka in organizacijska znanja za načrtovanje in razvoj programskih sistemov,
- praktična znanja načrtovanja in razvoja programskih sistemov,
- znanja potrebna za nadzor in vodenje razvoja konkretnih informacijskih sistemov v poslovnem okolju.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovno poznavanje računalništva in informatike.

Vsebina

 1. Uvod v modeliranje informacijske podpore poslovnih procesov
  • Cilji in namen predmeta
  • Predstavitev učnih pripomočkov in načina dela
  • Predstavitev obveznosti študentov
  • Napotki za študij
 2. UML (Unified Modeling Language)
  • Zgodovina in gradniki UML
  • Akterji
  • Relacije
  • Primeri uporabe
  • Sekvenčni diagrami
  • Diagrami razredov
  • Diagrami aktivnosti
  • Diagrami sodelovanja
  • Primeri uporabe UML
 3. Načrtovanje in razvoj programskih sistemov
  • Faze procesa
  • Identifikacija zahtev
  • Analiza
  • Načrtovanje
  • Implementacija
  • Testiranje
  • Identifikacija objektov
  • Primeri uporabe RUP
 4. E-Poslovanje
  • Kaj je e-Poslovanje
  • Spletne storitve in protokoli: SOAP, UDDI, WSDL
  • Vrste e-poslovanja
  • Arhitektura e-poslovanja in spletne storitve
  • Upravljanje odnosov s strankami (CRM)
  • Računalništvo v oblaku
  • Primeri projektiranja in uporabe e-Poslovanja
 5. Primeri uporabe sodobnih informacijskih tehnologij v podjetjih
  • Metode in sistemi za podporo odločanja
  • Optimiziranje virov in procesov
  • Proizvodni informacijski sistemi
  • Odkrivanje zakonitosti v podatkih
  • Upravljanje z znanjem
  • Mrežni sistemi in odprta koda
  • Mobilne aplikacije
  • Informacijska varnost

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

• Poglobljeno znanje temeljnih IT konceptov
• Poznavanje osnovnih konceptov analize in načrtovanja IT sistemov
• Poznavanje področja informacijske varnosti

Temeljna literatura in viri

• Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh. J., The Unified Modeling Language User Guide, The (2nd Edition) Addison Wesley, 2005. Katalog E-gradivo
• Kroll, P., Kruchten, P.: The Rational Unified Process Made Easy: A Practitioner's Guide to Rational Unified Process, Addison Wesley, 2003. E-gradivo
• A. Cockburn: Writing Effective Use Cases, Addison Wesley, 2000. E-gradivo
• P. Beynon-Davies: Business information systems, New York: Palgrave Macmillan, 2013. E-gradivo
• F. Bélanger; C. Van Slyke; R.E. Crossier Information systems for business : an experimental approach, Victoria: Prospect Press, 2016. E-gradivo
• Whitten, J.L., Bentley, L.D.: System analysis and design methods, Irwin/McGraw-Hill, 2005. E-gradivo
• McConnell, S.: Code Complete, A Practical Handbook of Software Construction, Microsoft Press, 1993. E-gradivo
• McConnell, S.: Rapid development, Taming Wild Software Schedules, Microsoft Press, 1996. E-gradivo
• Linthicum, D.S.: Next Generation Application Integration: From Simple Information to Web Services, Addison Wesley, Boston 2003 E-gradivo

Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): pisni izpit (50%), projekt (50%)

Reference nosilca

Pridr. prof. dr. Bojan Cestnik, rang redni profesor , hab. področje računalništvo, je direktor podjetja za računalniški inženiring Temida in raziskovalec na odseku za Tehnologije znanja na Institutu Jožefa Stefana v Ljubljani. Iz računalniških znanosti je doktoriral leta 1991 na Fakulteti za računalništvo Univerze v Ljubljani. Strokovno se ukvarja s področji informacijskih sistemov, ki temeljijo na znanju, modeliranjem poslovnih sistemov, sistemi za podporo odločanju, in računalniško podprtim učenjem. Rezultate svojega raziskovalnega dela predstavlja v revijah in na mednarodnih konferencah. Ima izkušnje z vodenem razvoja in vzdrževanja mnogih velikih projektov programske opreme za podporo poslovanja.

Izbrane objave

CESTNIK, Bojan, FABBRETTI, Elsa, GUBIANI, Donatella, URBANČIČ, Tanja, LAVRAČ, Nada. Reducing the search space in literature-based discovery by exploring outlier documents : a case study in finding links between gut microbiome and Alzheimer's disease. Genomics and computational biology, ISSN 2365-7154, 2017, vol. 3, no. 3, str. e58-1-e58-10, doi: 10.18547/gcb.2017.vol3.iss3.e58. [COBISS.SI-ID 30497575]

PEROVŠEK, Matic, KRANJC, Janez, ERJAVEC, Tomaž, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada. TextFlows : a visual programming platform for text mining and natural language processing. Science of computer programming, ISSN 0167-6423, 2016, vol. 121, str. 128-152, doi: 10.1016/j.scico.2016.01.001. [COBISS.SI-ID 29549095]

CESTNIK, Bojan, BOHANEC, Marko, URBANČIČ, Tanja. QTvity : advancing students' engagement during lectures by using mobile devices. V: RACHEV, Boris (ur.). CompSysTech'15 : proceedings of the 16th International Conference on Computer Systems and Technologies, June 25 - 26, 2015, Dublin, Ireland. New York: ACM. 2015, str. 334-341. http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2812467&dl=ACM&coll=DL. [COBISS.SI-ID 29039143]

CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja. Teaching supply chain management with the beer distribution game on mobile devices. V: CABALLERO-GIL, Pino (ur.). Proceedings. [S. l.: s. n.]. 2014, str. 111-117. [COBISS.SI-ID 3560187]

CESTNIK, Bojan, CHERNOGOROV, Fedor, KUKLIŃSKI, Slawomir, KRIŽMAN, Viljem. Framework for cognitive network implementation based on Cellar, Karaf, JADE and OSGi. V: BALANTIČ, Zvone (ur.), et al. Fokus 2020 : zbornik 33. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti = Focus 2020 : proceedings of the 33rd International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija. 2014, str. [1-8]. [COBISS.SI-ID 3009403]

PETRIČ, Ingrid, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada, URBANČIČ, Tanja. Outlier detection in cross-context link discovery for creative literature mining. The Computer journal, ISSN 0010-4620, 2012, vol. 55, no. 1, str. 47-61, doi: 10.1093/comjnl/bxq074. [COBISS.SI-ID 1621243]

MACEDONI-LUKŠIČ, Marta, PETRIČ, Ingrid, CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja. Developing a deeper understanding of autism : connecting knowledge through literature mining. autism res. treat., 2011, vol. 2011, 8 str. [COBISS.SI-ID 1916411]

PUR, Aleksander, BOHANEC, Marko, LAVRAČ, Nada, CESTNIK, Bojan. Primary health-care network monitoring : a hierarchical resource allocation modeling approach. Int. j. health plann. manage., 2010, vol. 25, no. 2, str. 119-135. [COBISS.SI-ID 23721255]

PETRIČ, Ingrid, URBANČIČ, Tanja, CESTNIK, Bojan, MACEDONI-LUKŠIČ, Marta. Literature mining method RaJoLink for uncovering relations between biomedical concepts. Journal of biomedical informatics, apr. 2009, vol. 42, no. 2, str. 219-227. [COBISS.SI-ID 929787]

CESTNIK, Bojan, KERN, Alenka, MODRIJAN, Helena. Semi-automatic ontology construction for improving comprehension of legal documents. Lect. notes comput. sci., 2008, lNCS 5184, str. 328-339. [COBISS.SI-ID 23096103]

PETRIČ, Ingrid, URBANČIČ, Tanja, CESTNIK, Bojan. Discovering hidden knowledge from biomedical literature. Informatica (Ljublj.), 2007, vol. 31, no. 1, str. 15-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 634875]

LAVRAČ, Nada, CESTNIK, Bojan, GAMBERGER, Dragan, FLACH, Peter A. Decision support through subgroup discovery : three case studies and the lessons learned. Mach. learn.. [Print ed.], 2004, vol. 57, str. 115-143. [COBISS.SI-ID 18515239]

BOHANEC, Marko, CESTNIK, Bojan, RAJKOVIČ, Vladislav. Quasitative multi-attribute modeling and its application housting. Revue des systèmes de décision, 2001, vol. 10, str. 175-193. [COBISS.SI-ID 16555559]

CESTNIK, Bojan, SUŠNIK, Janko, BIZJAK, Breda. Computerised estimation of the compatibility of stresses and strains at work. Informatica medica slovenica, 1996, letn. 3, št. 1,2,3, str. 101-108. [COBISS.SI-ID 7897049]