Proizvodni informacijski sistemi

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti slušatelje z vlogo proizvodnih informacijskih sistemov kot podporo pri vodenju procesov na vmesnem segmentu med fizičnim nivojem in poslovnim nivojem.
Cilji predmeta so:
• pridobiti razumevanje osnovnih funkcij vodenja na proizvodnem nivoju
• poudariti pomen informacijske podpore proizvodnemu managementu kot enega izmed stebrov uspešnega poslovanja
• ilustrirati koncepte na praktičnih zgledih

Študenti pridobijo naslednje kompetence:
• sposobnost analize zahtev proizvodnih informacijskih sistemov,
• sposobnost konfiguriranja enostavnih aplikacij
• uporaba sistemov in interpretacija rezultatov

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovna znanja računalništva pridobljena na 1. stopnji.

Vsebina

 1. Uvod
 2. Viri podatkov, zbiranje, komunikacija, prikaz in shranjevanje
 3. Sistemi MES
 4. Podpora nadzoru proizvodnje
 5. Planiranje proizvodnje
 6. Kontrola kakovosti
 7. Planiranje opravil v podjetju
 8. Umetna intiligenca v proizvodnji in Industrija 4.0

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
• osnovno znanje o informacijskih sistemih in njihova zveza s proizvodnimi procesi,
• razumevanje osnovnih funkcij vodenja na proizvodnem nivoju,
• razumevanje pomena informacijske podpore proizvodnemu managementu kot enega izmed stebrov uspešnega poslovanja

Temeljna literatura in viri

Domača:

 • D. Gradišar, M- Glavan, G. Mušič, Đ. Juričić, Standardizacija proizvodnih informacijskih sistemov za potrebe izvedbe pametnih tovarn. 2017, Glasilo, feb. 2019, št. 4. str. 22-33. E-gradivo
 • G. Mušič, Avtomatika, 2014, Založba FRI.
 • U. Benko. Uporaba sodobnih postopkov obdelave signalov pri diagnosticiranju tehničnih sistemov, doktorska disertacija, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, 2007.
 • T. Vidmar, Informacijsko-komunikacijski sistem, 2002, Založba Pasadena

Tuja:

 • D. Galar, "E-maintenance: Essential Electronic Tools for Efficiency". 2017 Elsevier Inc. London.
 • T. Dunning, E. Friedman, "Time Series Databases: New Ways to Store and Access Data". 2014, O'Reilly Media. E-gradivo
 • S. Strmčnik, Đ. Juričić (Eds.), "Case Studies in Control: Putting Theory to Work", 2013 Springer, London.
 • D. C. Montgomery, "Introduction to Statistical Quality Control", John Wiley & Sons, Inc. E-gradivo
 • J. Kletti, R. Deisenroth, " MES Compendium: Perfect MES Solutions based on HYDRA", 2018, Springer.

Načini ocenjevanja

Pisni izpit 70%, Poročilo o praktičnem delu 30%

Reference nosilca

Dr. Đani Juričić, redni profesor, hab. področje elektrotehnika
Področja dejavnosti: avtomatika, avtomatsko zaznavanje in diagnostika napak, vzdrževanje sistemov po stanju, matematično modeliranje, identifikacija, obdelava signalov, prenos tehnologije
Zaposlitev / kariera: (1981-) Institut Jožef Stefan, kjer je od 2009 znanstveni svetnik in od 2011 namestnik vodje Odseka za sisteme in vodenje. Dopolnilno od 2008- na Poslovno tehniški fakulteti Univerze v Novi Gorici kjer je od 2013 redni profesor za področje elektrotehnika.
Dosežki: več kot 350 objav, od tega skoraj 70 znanstvenih člankov; več kot 12 strokovnih in poljudnih člankov, preko 180 objavljenih predavanj na konferencah; 8 poglavij v znanstvenih monografijah; 8 vabljenih predavanj, vodenje 30 raziskovalnih projektov, 15 aplikativnih projektov, 7 nagrad, mentorstvo pri 14 diplomskih delih, 5 magisterijih in 9 doktoratov, član 5 domačih in mednarodnih združenj.

Izbrane objave

M. Stepančič, Đ. Juričić, P. Boškoski, Fault detection of fuel cell systems based on statistical assessment of impedance data. Energy Conversion and Management, 2019, vol. 195, str. 76-85.
Đ. Juričić, P. Boškoski, B. Dolenc, Prognostics and health management of modern systems and components : recent developments and perspectives. Proceedings of abstracts, ETAI International Conference, 2018, str. 17. (Invited talk)
D. Vrečko, M. Nerat, D. Vrančić, G. Dolanc, B. Dolenc, B. Pregelj, F. Meyer, S.F. Au, R. Makkus, Đ. Juričić, Feedforward-feedback control of a solid oxide fuel cell power system. International Journal of Hydrogen Energy, 2018, vol. 43, no. 12, str. 6352-6363.
B. Dolenc, D. Vrečko, Đ. Juričić, A. Pohjoranta, C. Pianese, Online gas composition estimation in solid oxide fuel cell systems with anode off-gas recycle configuration, 2017, Journal of Power Sources, vol. 343, pp. 246-253.
M. Glavan, D. Gradišar, S. Invitto, I. Humar, Đ. Juričić, C. Pianese, D. Vrančić, Cost optimisation of supermarket refrigeration system with hybrid model. 2016, Applied Thermal Engineering, vol. 103, pp. 56-66.
M. Nerat, Đ. Juričić, A comprehensive 3-D modeling of a single planar solid oxide fuel cell. International Journal of Hydrogen Energy, 2016, vol. 41, no. 5, pp. 3613-2627.
B. Dolenc, V. Vrečko, Đ. Juričić, A. Pohjoranta, C. Pianese, Online estimation of internal stack temperatures in solid oxide fuel cell power generating units. Journal of Power Sources, 2016, vol. 336, pp. 251-260.
B. Dolenc, P. Boškoski, Đ. Juričić, Distributed bearing fault diagnosis based on vibration analysis. Mechanical Systems and Signal Processing, 2016, vol. 66/67, pp. 521-532.
P. Boškoski, Đ. Juričić, Inverse Gaussian mixtures models of bearing vibrations under local faults. Mechanical Systems and Signal Processing, 2016, vol. 66/67, pp. 546-556.
P. Boškoski, M. Gašperin, D. Petelin, Đ. Juričić, Bearing fault prognostics using Rényi entropy based features and Gaussian process models. Mechanical Systems and Signal Processing, 2015, vol. 52/53, pp. 327-337.
S. Strmčnik, Đ. Juričić (Eds.), "Case Studies in Control: Putting Theory to Work". Springer, 2013.