Informacijski sistemi in odprta koda

Cilji in kompetence

Namen predmeta je seznaniti slušatelje z sodobnimi informacijskimi sistemi, zgrajenimi s pomočjo odprte kode. V nasprotju z licenčno programsko opremo je odprta koda bistveno bolj fleksibilna in omogoča lasten razvoj aplikacij ter uporabo širokega spektra znanja in programja. Poslušatelji se podrobneje seznanijo z operacijskim sistemom Linux ter s strežniki za splet, elektronsko pošto, bazami podatkov, poslovnimi aplikacijami, pa tudi z namizji in elektronsko pisarno.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovna znanja uporabe računalnika.

Vsebina

 1. Uvod v odprto kodo
  · odprta koda, avtorske pravice in licence
  · razvoj odprte kode
 2. Odprti operacijski sistemi in programski jeziki
  · jedro
  · osnovni sistem in postavitev poskusnega sistema
  · osnove programiranja in prevajanje odprte kode
  · prevajanje in izvajanje aplikacij
  · komercialna podpora
 3. Aplikacije in baze podatkov
  · prevajalniki in integrirani sistemi za razvoj aplikacij
  · namizja
  · pisarniški sistemi
  · shranjevanje in dostop do podatkov
  · podatkovne strukture
 4. Omrežja, strežniki in aplikacije
  · postavitev spletnega strežnika
  · moduli in specializacija
  · statične spletne strani
  · programiranje spletnih aplikacij

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študenti se najprej seznanijo s pojmom odprte kode in njenim razvojem. Nato se naučijo postaviti in uporabljati računalnik z eno izmed različic operacijskega sistema Linux. Nato spoznajo širok spekter odprtokodnih aplikacij in se podrobneje seznanijo s spletnimi, poštnimi strežniki, ter podpornimi aplikacijami. Vsak študent si izbere tematsko področje, ki ga temeljiteje obdela, pripravi seminarsko delo in predstavi drugim študentom v obliki krajšega predavanja. Pri vajah študentje izdelajo enostavno spletno aplikacijo z uporabo baze podatkov.

Načini ocenjevanja

• Ocena iz vaj, uspešnost pri postavitvi in konfiguraciji sistema, kvaliteta izdelane aplikacije • Ocena iz predstavitve seminarske naloge, pokritost področja, razumevanje tematike, kvaliteta predavanja 50/50

Reference nosilca

Prof. Dr. Marko Bohanec je znanstveni svetnik na Institutu Jožef Stefan, Odseku za tehnologije znanja, Ljubljana, in redni profesor računalništva na Univerzi v Novi Gorici. Njegovo raziskovalno delo poteka na področjih sistemov za podporo pri odločanju in analize podatkov, predvsem v povezavi s kvalitativnim hierarhičnim večkriterijskim modeliranjem in strojnim učenjem. Ima bogate izkušnje s svetovanjem na področju odločanja, razvojem programske opreme za podporo pri odločanju ter sodelovanjem v evropskih raziskovalnih projektih.

Izbrane objave / Selected bibliography

BOHANEC, Marko. Odločanje in modeli, (Učbeniki in priročniki). 1. ponatis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2012. XV, 313 str.. ISBN 978-961-212-190-7. [COBISS.SI-ID 260642816]

BOHANEC, Marko, ŽNIDARŠIČ, Martin, RAJKOVIČ, Vladislav, BRATKO, Ivan, ZUPAN, Blaž. DEX methodology: Three decades of qualitative multi-attribute modeling. Informatica (Ljublj.), 2013, vol. 37, no. 1, str. 49-54. [COBISS.SI-ID 26664999]

BOHANEC, Marko, MILEVA BOSHKOSKA, Biljana, PRINS, Theo W., KOK, Esther. SIGMO: A decision support system for identification of genetically modified food or feed products. Food control, ISSN 0956-7135. [Print ed.], 2016, vol. 71, str. 168-177. [COBISS.SI-ID 29620007]

BOHANEC, Marko, TRDIN, Nejc, KONTIĆ, Branko. A qualitative multi-criteria modelling approach to the assessment of electric energy production technologies in Slovenia. Central European Journal of Operations Research, ISSN 1435-246X, 2017, vol. 25, no. 3, str. 611-625. [COBISS.SI-ID 29867815]

TRDIN, Nejc, BOHANEC, Marko. Extending the multi-criteria decision making method DEX with numeric attributes, value distributions and relational models. Central European Journal of Operations Research, ISSN 1435-246X, 2018, vol. 26, no. 1, str. 1-41. [COBISS.SI-ID 30210087]

BOHANEC, Marko, MILJKOVIĆ, Dragana, VALMARSKA, Anita, MILEVA BOSHKOSKA, Biljana, et al. A decision support system for Parkinson disease management: Expert models for suggesting medication change. V: DSS research delivering high imacts to business and society, (Journal of decision systems, ISSN 1246-0125, vol. 27, no. S1, 2018). London: Taylor & Francis. 2018, vol. 27, sup. 1, str. 164-172. [COBISS.SI-ID 31392551]