Industrijsko oblikovanje

Cilji in kompetence

Pridobivanje osnovnih znanj, raziskovalno delo in projektiranje industrijskih izdelkov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Niso potrebni

Vsebina

• osnove oblikovanja
• "Človek je merilo vsega"
• Meta Design
• Design
• Nature Design
• duhovni svet
• projektiranje z miselnimi vzorci
• raziskovanje materialiov, naravni materiali
• raziskovanje kulturne dediščine
• raziskovanje zgodovine človeštva
• umetnostna zgodovina - zgodovina industrije
• psihologija
• filozofija
• znanost in tehnologija
• meditacija in priprava na projektiranje
• grafična podoba
• tehnično risanje in pripomočki
• oblikovanje z računalnikom
• modeliranj
• izdelava prototipov

Predvideni študijski rezultati

Raziskovalni projekt, seminarska naloga, oblikovalski projekt, prototip ali industrijski izdelek.

Temeljna literatura in viri

• Kogoj, Oskar: Nature Design. - Padova: Interbooks, 1985
• Kogoj, Oskar, Mazzariol, Giuseppe, Keller, Goroslav, Rener, Milko: Nature design. Padova: Interbooks, cop. 1985
• Kogoj, Oskar, Gaon, Izzika: Nature design. - Jeruzalem: The Israel Museum, cop. 1990
• Bogataj, Janez, Pukšič, Janez: Mojstrovine Slovenije: mednarodna razstava: katalog razstavljenih del. - Ljubljana: Rokus
• Bogataj Janez, Pukšič Janez: Mojstrovine Slovenije: srečanja s sodobnimi rokodelci. - Ljubljana: Rokus, 1999 Katalog
• Kogoj Oskar, Bernik Stane, Slivnik, Franc Sušnik Janko Rakočevic, Milan Jesenik, Viktor Vrčon, Branko Debenjak, Doris Brecelj, Marijan: Plastični počivalniki: Inštitut Meblo = Rest-chairs of plastic materials: Institute Meblo. - Nova Gorica: Meblo, 1970

Načini ocenjevanja

• pozitivna ocena kolokvijev, seminarske naloge in opravljen ustni izpit • opravljena praktična naloga 100%

Reference nosilca

Prof. Oskar Kogoj, redni profesor za področje oblikovanja

ŽIVLJENJEPIS:
Rojen 1942 v Mirnu pri Gorici.
1966 diploma, Isituto Statale d’Arte, Scuola Ai Carmini, Benetke
1966 asistent, Istituto Statale d’Arte, Benetke; svetovalec Baby Mark, Milan
1969 - 1971 oblikovalec, Meblo, Nova Gorica
1972 - 1975 docent, vodja Oddelka za industrijsko oblikovanje, Universita Internazionale di Venezia e Firenze
1971 svobodni oblikovalec
2004 redni profesor, Univerza v Novi Gorici
Živi in dela v Mirnu pri Gorici.

SKUPINSKE IN SAMOSTOJNE RAZSTAVE, POSTAVITVE IN STALNE ZBIRKE IZBOR:
1970 Museum of Arts and Crafts, Zagreb, Hrvaka
1973 Strögets Mödested Gallery, Kopenhagen, Danska
1978 Newyorki Muzej Modernih umetnosti - otroke igrače uvrščene v Stalno zbirko
1979 Exhibition of Industrial Design, Mexico City, Mehika
1979 Mediteranske igre Split, Hrvaka
1987 Vatikanski muzej, Rim, Italija
1990 The Israel Museum, Jeruzalem, Izrael
1991 Nagoya „World Design Exposition“, Congress ICSID, Japonska
1992 International Exhibition of the 18th Triennale Milan, Italija
1993 Liberty Retail Regent Street, London, Anglija
1993 Sanatarium Nebug Russia, Rusija
1995 Palace of U. N. Genéve, Švica
1996 Arboretum Kalamthaut, Belgija
1999 Galleria Caffe Florian, Benetke, Italija
2003 NUK, Ljubljana, Slovenija
2008 Strichting Atrium, Mestna hiša Haag, Nizozemska

MEDNARODNE NAGRADE IN PRIZNANJA IZBOR:
1969 nagrada Abitare
1971 nagrada Prešernovega sklada
1979 nagrada „Vladinir Nazor“
1980, 1988, 1994 Zlata medalja BIO
1980 Član Accademia d’Italia
1983 Član Accademia d’Europa
1994 Član častne Dvanajstije Republike Slovenije
1996 Član Circollo Artistico Veneziano s številko 821
2006 Član Brezčasnih slovenskih oblikovalcev