Internet stvari

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente s temeljnimi znanji s področja informatike in povezovanja pametnih naprav, predvsem na daljavo. Ta predmet bo študente seznanil z novo ero digitalnih naprav in pomenom njihove povezljivosti . Študentje bodo usposobljeni za obvladovanje osnovnih principov povezovanja naprav v omrežje in komunikacijo z njimi.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovna znanja uporabe računalnika, poznavanje omrežnih tehnologij in interneta, osnove programskega jezika Python.

Vsebina

• Temeljna znanja s področja informacijske tehnologije:
◦ Osnove informatike
◦ Osnove komunikacije
◦ Digitalno shranjevanje
• Pametne naprave :
◦ Vgradne naprave
◦ Senzorji, Aktuatorji
◦ Inteligentne naprave
• Osnove delovanja omrežij:
◦ Lokalne mreže in strežniki
◦ Brezžična omrežja
◦ Nizkoenergijska omrežja
◦ Multimedija
• Mrežne tehnologije
• Podatki in njihova uporaba
◦ Velike količine podatkov
◦ Baze podatkov
• Aplikacije internetnih stvari
◦ Pametni domovi
◦ Upravljanje infrastrukture - pametne mreže
◦ Pametna proizvodnja
◦ Aplikacija v poljedeljstvu in vinogradništvu
◦ Upravljanje energije
◦ Medicinski in zdravstveni sistemi
◦ Avtomatizacija stavb
◦ povezljiva vozila
• Računalništvo v oblaku:
◦ Omrežja senzorjev
◦ Shranjevanje podatkov v oblaku in megli

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo ob koncu predmeta sposobni razumeti in uporabljati:
• osnovne koncepte informatike, osnove računalniških omrežij
• povezane naprave in interakcije med njimi
• programsko opremo za komunikacijo z napravami na daljavo

Temeljna literatura in viri

 • L. Kostrevc , Računalništvo in informatika, Ljubljana : Pasadena, 2001 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). Katalog
 • A. Zanella N.Bui A.Castellani L. Vangelista M.Zorzi, Internet of Things for Smart Cities IEEE Internet of Things Journal ( Volume: 1, Issue: 1, Feb. 2014 ) E-gradivo
 • T.Savolainen et al. Strategies for IoT. Article in IEEE Sensors Journal 13(10):3511-3519 http://dx.doi.org/10.1109/JSEN.2013.2259691
 • L. Frenzel. What’s The Difference Between IEEE 802.15.4 And ZigBee Wireless? Electronic Design Mar 22, 2013 E-gradivo
 • Sylvain Montagny. A Low Power, Long Range, Wireless Technology. Savoie Mont Blanc University, 2022 E-gradivo
 • Alur, Rajeev, Principles of cyber-physical systems, Cambridge (Massachusetts) ; London (England) : The MIT Press, 2015 Katalog
 • Hwang Kai, Fox Geoffrey C., Dongarra Jack. Distributed and cloud computing : from parallel processing to the Internet of things. Waltham : Morgan Kaufmann, cop. 2012 E-gradivo
 • O. Hersent, D. Boswarthick, O.Elloumi, The internet of things : key applications and protocols. Chichester : Wiley, 2012 E-gradivo
 • M. Miller, The Internet of things : how smart TVs, smart cars, smart homes, and smart cities are changing the world, Indianapolis (Indiana) : Que, cop. 2015 Katalog
 • Škraba, R. Stojanović, A.Zupan, A.Koložvari, D.Kofjač, Speech-controlled cloud-based wheelchair platform for disabled persons, Microprocessors and microsystems ISSN: 0141-9331.- Vol. 39, no. 8 (nov. 2015), str. 819-828. http://dx.doi.org/10.1016/j.micpro.2015.10.004 E-gradivo

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljen končni pisni izpit ter uspešno predstavljeno seminarsko delo. S seminarskim delom se preveri usposobljenost za uporabo in povezovanje pametnih naprav ter njihova predstavitev.
S končnim pisnim izpitom se ocenjuje poznavanje temeljnih konceptov informatike, razumevanje delovanja računalniških omrežij ter komunikacijskih protokolov. Možna je izvedba ustnih izpitov (namesto pisnega izpita) na daljavo v skupinah po 3 ali individualno s stalno prisotnostjo asistenta oz drugega učitelja.
50/50

Reference nosilca

Dr. Imre Cikajlo, je redni profesor za področje elektrotehnike, je zagovarjal doktorat znanosti na področju robotike in elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani leta 2003. Od leta 2003 do leta 2004 je bil podoktorski raziskovalec na Univerzi Tohoku v Sendai, na Japonskem in leta 2007 gostujoči raziskovalec na Univerzi v Tokiu, Japonska. Trenutno je dekan Poslovno-tehniške fakultete Univerze v Novi Gorici in višji znanstveni sodelavec na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu v Ljubljani. Dr. Cikajlo je sodeloval pri več projektih 7. okvirnega programa EU-(GENTLE/S, MIMICS, CORBYS) in H2020 (PD_manager) in inovativnih projektih za startupe (MindMyths Ltd) in gospodarstvo (Gorenje). Objavil je več kot 50 znanstvenih člankov, skupaj več kot 100, 5 poglavij v tujih znanstvenih monografijah. Je soavtor mednarodnega patenta v EU in ZDA. Leta 2000 je prejel Prešernovo nagrado na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Njegova raziskovalna področja so analiza in sinteza gibanja ljudi in strojev, biomehanika, povezovanje senzoričnih informacij, nadzor nad strojem in človekovim gibom in rehabilitacijska robotika. Trenutno se ukvarja z razvojem rehabilitacijskih pripomočkov in postopkov, ki se uporabljajo v kliničnem in / ali domačem okolju z uporabo telerehabilitacijskih tehnik ter uvajanje virtualne resničnosti v rehabilitacijo. Je tudi član ISVR, IFMBE in IEEE.

Izbrane objave

 1. CIKAJLO, Imre, HUKIĆ, Alma, UDOVČIĆ PERTOT, Anja. The size and behavior of virtual objects have influence on functional exercise and motivation of persons with multiple sclerosis : a randomized study. Scientific reports. Nov. 2022, vol. 12, art. no. 19375, 13 str.,
 2. CIKAJLO, Imre, HUKIĆ, Alma, ZAJC, Dejana. Exergaming as part of the telerehabilitation can be adequate to the outpatient training : preliminary findings of a non-randomized pilot study in Parkinson's disease. Frontiers in Neurology. [Online ed.]. March 2021, vol. 12, str. 1-11.
 3. TIMOTIJEVIĆ, Lada, CIKAJLO, Imre, et al. Designing a mHealth clinical decision support system for Parkinson's disease : a theoretically grounded user needs approach. BMC medical informatics and decision making. Feb. 2020, vol. 20, iss. 1, str. 1-21.
 4. POTOČNIK, Božidar, DIVJAK, Matjaž, URH, Filip, FRANČIČ, Aljaž, KRANJEC, Jernej, ŠAVC, Martin, CIKAJLO, Imre, MATJAČIĆ, Zlatko, ZADRAVEC, Matjaž, HOLOBAR, Aleš. Estimation of muscle co-activations in wrist rehabilitation after stroke is sensitive to motor unit distribution and action potential shapes. IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering. [Print ed.]. May 2020, vol. 28, iss. 5, str. 1208 - 1215,
 5. GORŠIČ, Maja, CIKAJLO, Imre, GOLJAR KREGAR, Nika, NOVAK, Vesna D. A multisession evaluation of a collaborative virtual environment for arm rehabilitation. Presence : teleoperators and virtual environments. [Online ed.]. 2018 (izšlo 2020), vol. 27, no. 3, str. 274-286,
 6. CIKAJLO, Imre, ČIŽMAN ŠTABA, Urša, VRHOVAC, Suzana, LARKIN, Frances, RODDY, Mark. A cloud-based virtual reality app for a novel telemindfulness service : rationale, design and feasibility evaluation. JMIR research protocols, ISSN 1929-0748, Jun. 2017, vol. 6, iss. 6, str. e108, ilustr. https://doi.org/10.2196/resprot.6849, doi: 10.2196/resprot.6849. [COBISS.SI-ID 2348905]
 7. CIKAJLO, Imre, ŠPRAGER, Sebastijan, ERJAVEC, Tatjana, ZAZULA, Damjan. Cardiac arrhythmia alarm from optical interferometric signals during resting or sleeping for early intervention. Biocybernetics and Biomedical Engineering, ISSN 0208-5216, 2016, vol. 36, no. 1, str. 267-275, doi: 10.1016/j.bbe.2015.12.006. [COBISS.SI-ID 2128233],
 8. KRPIČ, Andrej, SAVANOVIĆ, Arso, CIKAJLO, Imre. Telerehabilitation : remote multimedia-supported assistance and mobile monitoring of balance training outcomes can facilitate the clinical staff's effort. International journal of rehabilitation research, ISSN 0342-5282. [Print ed.], 2013, vol. 36, no. 2, str. 162-171, doi: 10.1097/MRR.0b013e32835dd63b. [COBISS.SI-ID 1671017],