Diplomska in magistrska dela

V katalogu diplomskih in magistrskih tem so podani naslovi tem pri posameznih mentorjih. Nekatere teme so že natančno definirane, nekatere teme pa so bolj splošne in dopuščajo prilagoditev na konkretni primer, s tem pa tudi upoštevanje iniciative študentov in podjetij v okviru možnosti.

Študent / študentka naj svojo željo sporoči na info.ptf@ung.si. Fakulteta bo v skladu z razpoložljivimi kapacitetami in vsebinskimi zahtevami vzpostavila kontakt s potencialnimi mentorji. V primeru, da bo za isto temo zainteresiranih več študentov, bo imel prednost tisti, ki bo najprej sporočil svoj interes, hkrati pa bodo imeli prednost pri izbiri študentje, ki svoje študijske obveznosti opravljajo v predvidenih rokih.
Prednost imajo tudi študentje, ki izbirajo temo za opravljanje praktičnega usposabljanja oziroma individualnega projekta.

Študent mora v največ treh tednih od napotitve k mentorju sporočiti na info.ptf@ung.si ali je prišlo do dogovora. V nasprotnem bo tema lahko na razpolago drugemu študentu.

Pravila in navodila za izdelavo del

Navodila za izdelavo diplomskega dela

Vzorec diplomskega dela s pravili o postopku za prijavo in zagovor:

  • pdf, datum spremembe 15.6.2016
  • doc, datum spremembe 15.6.2016

Obrazci k diplomskemu delu

Navodila za izdelavo magistrskega dela

Vzorec magistrskega dela s pravili o postopku za prijavo in zagovor:

  • pdf, datum spremembe 17.10.2023
  • doc, datum spremembe 17.10.2023

Obrazci k magistrskemu delu