Vodenje bibliografij v sistemu COBISS

Za vpis v bibliografijo morajo avtorji zagotoviti primarni dokument (sodelavci UNG, zunanji) in določiti tipologijo dokumenta na osnovi Tipologije dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS. Za pravilno razvrstitev bibliografskih enot po tej tipologiji so primarno odgovorni avtorji, za nasvet pa se lahko obrnejo na bibliotekarja. Avtorji sproti spremljajo svojo bibliografijo in morebitne napake, spremembe in popravke sporočajo v knjižnico.

Vse znanstvene tipologije preverja in overi pristojen Osrednji specializiran informacijski center (OSIC).

Uporabne povezave: