Bibliografija raziskovalcev UNG

Avtorsko delo, ki ga želite vpisati v COBISS, samostojno oddate v repozitorij UNG - RUNG (navodila), kjer bo shranjeno in javnosti nedostopno (javna objava - navodila). Po oddaji dela v RUNG bomo v knjižnici prejeli obvestilo o novem gradivu in ga vnesli v sistem COBISS.