Razvojna pot od leta 1995 do danes

Predhodnica Univerze v Novi Gorici je bila Fakulteta za znanosti o okolju - prva mednarodna podiplomska šola v Sloveniji. Fakulteta je bila ustanovljena 24. septembra 1995 s soglasjem Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije z dne 12. julija 1995. Delovati je začela v študijskem letu 1995/96. Ustanovitelja Fakultete sta bila Mestna občina Nova Gorica in Institut "Jožef Stefan" iz Ljubljane.