Zaposlitev

Prosto delovno mesto: VODJA LABORATORIJA ZA KVANTNO OPTIKO
Univerza v Novi Gorici objavlja naslednje vodstveno delovno mesto: VODJA LABORATORIJA ZA KVANTNO OPTIKO (m/ž) Rok za prijavo do vključno 4. 6. 2012
Zaposlitev
21. 5. 2012
Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja TEORETIČNE FIZIKE IN KEMIJE MATERIALOV (ab initio strukturno modeliranje)
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja teoretične fizike in kemije materialov (ab initio strukturno modeliranje) Rok za prijavo do vključno 8. 6. 2012.
Zaposlitev
21. 5. 2012
Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja VODARSTVO ali GEOLOGIJA
Univerza v Novi Gorici objavlja naslednje delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC (m/ž) s področij Vodarstvo ali Geologija Rok za prijavo do vključno 5. 6. 2012
Zaposlitev
17. 5. 2012
JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE PRI IZBRANIH MENTORJIH
Univerza v Novi Gorici objavlja Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih v letu 2012 Rok za prijavo do vključno 14. 5. 2012
Zaposlitev
26. 4. 2012
Prosto delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM s področja MATERIALI - KOLOIDNA KEMIJA
Univerza v Novi Gorici želi zaposliti ASISTENTA Z DOKTORATOM s področja MATERIALI - KOLOIDNA KEMIJA v Laboratoriju za raziskave materialov Rok za prijavo: do vključno 25. 5. 2012
Zaposlitev
26. 4. 2012
Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja FIZIKALNE ali ANORGANSKE KEMIJE
Univerza v Novi Gorici želi zaposliti izkušenega raziskovalca iz področja fizikalne ali anorganske kemije za študij sinteze oksidnih in kovinskih nanostruktur in površinskih pojavov Rok za prijavo do vključno 15. 5. 2012
Zaposlitev
23. 4. 2012
Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja NANO-BIO-TEHNOLOGIJE in BIOMEDICINE (m/ž)
Univerza v Novi Goirici objavlja prosto delovno mesto znanstvenega sodelavca s področja nano-bio-tehnologije in biomedicine Rok prijave do vključno 23. 4. 2012
Zaposlitev
6. 4. 2012
Prosto delovno mesto: DIREKTOR FUNDACIJE EDVARD RUSJAN
Fundacija Edvard Rusjan objavlja delovno mesto Direktor Fundacije Edvard Rusjan
Zaposlitev
23. 3. 2012
Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja RAZVOJA IN KARAKTERIZACIJE SVETLOBNEGA VIRA
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja razvoja in karakterizacjie svetlobnega vira, ki temelji na generaciji visokih harmonskih nihanj v plinu (angl. “high harmonic generation) Rok za prijavo do vključno 19. 3. 2012
Zaposlitev
29. 2. 2012
Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja FIZIKALNE ali ANORGANSKE KEMIJE
Univerza v Novi Gorici želi zaposliti izkušenega raziskovalca iz področja fizikalne ali anorganske kemije za študij sinteze oksidnih in kovinskih nanostruktur in površinskih pojavov Rok za prijavo do vključno 23. 3. 2012
Zaposlitev
27. 2. 2012
Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja TRANSMISIJSKE ELEKTRONSKE MIKROSKOPIJE (TEM)
Univerza v Novi Gorici želi zaposliti izkušenega raziskovalca iz področja iz področja transmisijske elektronske mikroskopije (TEM) Rok za prijavo do vključno 23. 3. 2012
Zaposlitev
27. 2. 2012
JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE PRI IZBRANIH MENTORJIH
Univerza v Novi Gorici objavlja Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2012 Rok za prijavo do vključno 4. 3. 2012.
Zaposlitev
13. 2. 2012
Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja VODARSTVO ali GEOLOGIJA
Univerza v Novi Gorici objavlja naslednje delovno mesto ZNANSTVENI SODELAVEC s področij Vodarstvo ali Geologija
Zaposlitev
10. 2. 2012
Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja ULTRAFAST PUMP-PROBE SPECTROSCOPY
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja 'ultrafast pump-probe spectroscopy'
Zaposlitev
7. 2. 2012
Prosto delovno mesto: VODJA PISARNE ZA PRENOS TEHNOLOGIJ
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: VODJA PISARNE ZA PRENOS TEHNOLOGIJ
Zaposlitev
1. 2. 2012
Prosto delovno mesto: KOORDINATOR MEDNARODNIH PROJEKTOV
Univerza v Novi Gorici objavlja naslednje delovno mesto: KOORDINATOR MEDNARODNIH PROJEKTOV
Zaposlitev
1. 2. 2012
Prosto delovno mesto: PODOKTORSKI SODELAVEC s področij MOLEKULARNA BIOLOGIJA ali BIOKEMIJA (m/ž)
Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto: PODOKTORSKI SODELAVEC s področij Molekularna biologija ali Biokemija
Zaposlitev
31. 1. 2012
Prosto delovno mesto: VODJA CENTRA ZA RAZISKAVE ATMOSFERE (m/ž)
Univerza v Novi Gorici objavlja naslednje vodstveno delovno mesto: VODJA CENTRA ZA RAZISKAVE ATMOSFERE
Zaposlitev
31. 1. 2012
Podoktorski sodelavec s področja MOLEKULARNA BIOLOGIJA ali BIOKEMIJA
Univerza v Novi Gorici objavlja naslednje delovno mesto: PODOKTORSKI SODELAVEC s področij Molekularna biologija ali Biokemija
Zaposlitev
19. 1. 2012
Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja FIZIKALNE ALI ORGANSKE KEMIJE (m/ž)
Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja FIZIKALNE ALI ANORGANSKE KEMIJE (m/ž)
Zaposlitev
6. 1. 2012