Ljudje

irina

Izr. prof. dr. Irina Cristea, vodja centra

E: irina.cristea@ung.si
T: (05) 62 05 833/395
Bibliografija

Biografija: Irina Elena Cristea je leta 2007 doktorirala iz matematike s specializacijo na področju algebre na Univerzi Konstanca, Romunija. Raziskovalno delo je začela leta 2003 na Univerzi v Iaziju, Romunija, kjer je bila zaposlena 4 leta kot asistentka. Podoktorsko delo je opravljala na Univerzi v Vidmu, Italija. Od januarja 2012 do septembra 2017 pa je zaposlena na Univerzi v Novi Gorici kot docentka na področju matematike. Od oktobra 2017 je izredna profesorica za področje matematike ter raziskovalka Centra za informacijske tehnologije in uporabno matematiko na področju teorije algebraičnih hiperstruktur.

Vloga: Irina Cristea je izredna profesorica za področje matematike na Poslovno-tehniški fakulteti, Fakulteti za znanosti o okolju in Fakulteti za aplikativno naravoslovje Univerze v Novi Gorici. Je tudi koordinatorica nekaterih Erasmusih pogodb in članica senata Poslovno-tehniške fakultete.

Raziskovalno področje: teorija algebraičnih hiperstruktur ter povezave z mehkimi množicami in njihovimi posplošitvami; matematični modeli osnovani na analizi skupin (trdih in mehkih)


tanja_urbancic

Prof. dr. Tanja Urbančič

E: tanja.urbancic@ung.si
T: (05) 62 05 831
Bibliografija

Biografija: Tanja Urbančič je dekanja Poslovno-tehniške fakultete na Univerzi v Novi Gorici, kjer je zaposlena kot redna profesorica za področje računalništva. Dopolnilno je zaposlena kot raziskovalka na Institutu Jožef Stefan na Odseku za tehnologije znanja. Njene raziskovalne in pedagoške aktivnosti so osredotočene na upravljanje znanja in tehnologije znanja z aplikacijami v biomedicini in izobraževanju. V zadnjem času jih usmerja predvsem na področje odprtega izobraževanja. Sodelovala je pri razvoju novih metod za modeliranje človekove veščine in za odkrivanje znanja iz velikih tekstovnih baz. Je soavtorica poglavij v knjigah uglednih mednarodnih založb in člankov v revijah, kot so IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Knowledge Engineering Review, International journal of innovating and learning, in druge. Ima več kot 20 let izkušenj z načrtovanjem in implementacijo novih študijskih programov in z vpeljevanjem novih metod poučevanja v visokošolsko prakso. Na Univerzi v Novi Gorici koordinira uvajanje e-učenja in aktivnosti v iniciativi Odprimo Slovenijo (Opening up Slovenia). Skupaj z Mitjo Jermolom je razvila in vpeljala v prakso inovativen mednarodni on-line mentorski program Open Education for a Better World, v okviru katerega je ekspertno vodenje zagotovljeno številnim razvijalcem odprtih izobraževalnih virov z vsega sveta. Sodelovala je tudi v drugih mednarodnih in nacionalnih projektih s področja tehnologij in upravljanja znanja, med drugim v projektih Sol-Eu-Net, ConCreTe in ExplorEdu. Na magistrskem študijskem progamu Gospodarski inženiring na Univerzi v Novi Gorici že več kot 10 let mentorsko vodi interdisciplinarne skupinske študentske projekte.

Vloga: Tanja Urbančič je redna profesorica za področje računalništva. Opravlja funkcijo dekanje Poslovo-tehniške fakultete. Je nosilka predmetov Upravljanje znanja in Projekt 2 na magistrskem študijskem programu Gospodarski inženiring ter raziskovalka v Centru za informacijske tehnologije in uporabno matematiko, sodeluje pa tudi pri projektu ustanovitve Kariernega centra Univerze v Novi Gorici.

Raziskovalno področje: modeliranje človekove veščine, odkrivanje znanja s tekstovnim rudarjenjem in upravljanje znanja s poudarkom na aplikacijah, še zlasti v medicini, zdravstvu in izobraževanju.


bordbar

Doc.dr. Hashem Bordbar

E: hashem.bordbar@ung.si
T: +386 5 62 05 816
Bibliografija

Biografija: Hashem Bordbar je leta 2017 doktoriral iz matematike na univerzi Shahid Bahonar v Iranu. Njegove raziskave so povezane s komutativno algebro in algebraiskimi (hiper) strukturami. Prav tako so mu podelili štipendijo za izvedbo dela svojih doktorskih raziskav na Nacionalni Univerzi Gyeongsang v Južni Koreji. Kot podoktorski raziskovalec je delal na Univerzi Shahid Beheshti v Iranu. Njegova raziskovalna kariera se je v tem obdobju osredotočila na uporabo algebraiske (hiper) strukture v računalništvu in teoriji kodiranja.

Vloga: Hashem Bordbar je docent za področje matematike na Poslovno-tehniški fakulteti, Fakulteti za znanosti o okolju ter Fakulteti za vinogradništvo in vinarstvo, ter Naravoslovi fakulteti Univerze v Novi Gorici.

Raziskovalno področje: komutativna algebra, urejena algebra, teorija algebraičnih hiperstruktur, mehke množice, teorija kodiranja in kriptografija.


jus_kocijan

Prof. dr. Juš Kocijan

E: jus.kocijan@ijs.si
T: (05) 62 05 832
Bibliografija

Biografija: Juš Kocijan je doktoriral iz elektrotehnike na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Pedagoške in raziskovalne izkušnje na področju avtomatskega vodenja je nabiral na Univerzi v Ljubljani in kot gostujoči predavatelj in raziskovalec po več evropskih univerzah in znanstvenih inštitutih.

Vloga: Prof. Kocijan je raziskovalec na Odseku za sisteme in vodenje na Institutu Jožef Stefan in redni profesor za elektrotehniko na Poslovno-tehniški fakulteti Univerze v Novi Gorici. Poleg raziskav in pedagoškega dela je bil aktiven tudi kot nosilec domačih in mednarodnih projektov, urednik in član uredniških odborov znanstvenih revij, član tehniškega komiteja IFAC za računsko inteligenco v avtomatskem vodenju. Prof. Kocijan je starejši član društva IEEE in IEEE Control Systems Society, član Slovenskega društva za simulacijo in modeliranje SLOSIM in član Društva avtomatikov Slovenije.

Raziskovalno področje: modeliranje dinamičnih sistemov z modeli na osnovi Gaussovih procesov, načrtovanje vodenja z modeli na osnovi Gaussovih procesov, večmodelni pristop k modeliranju in načrtovanju vodenja, uporabe nelinearnega vodenja, analiza in načrtovanje multivariabilnih sistemov po metodi glavnih poti.


henrik_gjerkes

Pridr. Prof. Dr. Henrik Gjerkeš

E: henrik.gjerkes@ung.si
T: (05) 62 05 830
Bibliografija

Biografija: Henrik Gjerkeš je diplomiral na Tehniški fakulteti Univerze v Mariboru. Magistriral in leta 1999 doktoriral je na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, kjer je bil zaposlen kot raziskovalec in asistent do leta 2006, ko se je kot znanstveni sodelavec in univerzitetni profesor – docent zaposlil na Poslovno-tehniški fakulteti in Fakulteti za aplikativno naravoslovje Univerze v Novi Gorici. Znanstveno-raziskovalno delo dopolnjuje s sodelovanjem pri domačih in mednarodnih projektnih aktivnostih s področja trajnostnega razvoja in inovativnih sistemov za rabo obnovljivih virov energije, v sodelovanju z gospodarstvom, lokalnimi in regionalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami in/ali vladnimi službami. Od leta 2009 do 2011 je bil minister v vladi Republike Slovenije, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Od leta 2011 je zaposlen na Univerzi v Novi Gorici in na Gradbenem inštitutu ZRMK v Ljubljani.

Vloga: Henrik Gjerkeš je nosilec predmeta Uvod v sodobne tehnološke sisteme na Poslovno-tehniški fakulteti in predmeta Postopki optimatizacije v varstvu okolja na Fakulteti za znanosti o okolju. Je raziskovalec v Centru za informacijske tehnologije in uporabno matematiko, mentor številnim diplomantom in član komisije za študijske zadeve na Poslovno-tehniški fakulteti.

Raziskovalno področje: prenos toplote, procesna tehnika, trajnostni razvoj, obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije, okoljske tehnologije, merilne tehnike, sodobni tehnološki sistemi, regionalni razvoj, evropska kohezijska politika.