Ljudje

irina

Izr. prof. dr. Irina Cristea, vodja centra

E: irina.cristea@ung.si
T: (05) 62 05 833/395
Bibliografija

Biografija: Irina Elena Cristea je leta 2007 doktorirala iz matematike s specializacijo na področju algebre na Univerzi Konstanca, Romunija. Raziskovalno delo je začela leta 2003 na Univerzi v Iaziju, Romunija, kjer je bila zaposlena 4 leta kot asistentka. Podoktorsko delo je opravljala na Univerzi v Vidmu, Italija. Od januarja 2012 do septembra 2017 pa je zaposlena na Univerzi v Novi Gorici kot docentka na področju matematike. Od oktobra 2017 je izredna profesorica za področje matematike ter vodja Centra za informacijske tehnologije in uporabno matematiko na področju teorije algebraičnih hiperstruktur.

Vloga: Irina Cristea je izredna profesorica za področje matematike na Poslovno-tehniški fakulteti, Fakulteti za znanosti o okolju in Fakulteti za aplikativno naravoslovje Univerze v Novi Gorici. Ona je vodja Centra za informacijske tehnologije in uporabno matematiko. Je tudi Erasmus+ koordinatorica in članica senata Poslovno-tehniške fakultete.

Raziskovalno področje: teorija algebraičnih hiperstruktur


imre4small

Prof. dr. Imre Cikajlo

E: imre.cikajlo@ung.si
P: (05) 62 05 831
Bibliography

Biografija: Imre Cikajlo je doktoriral iz robotike in elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani. Med letoma 2003 in 2004 je bil podoktorski štipendist na Univerzi Tohoku, Sendai, Japonska, leta 2007 pa gostujoči raziskovalec na Univerzi v Tokiu, Tokio, Japonska. Trenutno je dekan Poslovno-tehniške fakultete in višji raziskovalec na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča. Objavil je več kot 100 člankov v revijah s faktorjem vpliva, poglavja v uglednih knjigah ter je pridruženi urednik znanstvene revije PloSOne in član uredniškega odbora revije International Journal of Rehabilitation Research.

Vloga: Imre Cikajlo je redni profesor elektrotehnike na Poslovno-tehniški fakulteti ter predavatelj predmetov Metode sistemskega inženirstva, Internet stvari in Obvladovanje digitalnih virov in dokumentov. Trenutno je dekan Poslovno-tehniške fakultete in direktor dodiplomskega študijskega programa Gospodarski inženiring.

Raziskovalno področje: biomehanika, integracija senzoričnih informacij, vodenja gibanja strojev in ljudi, rehabilitacijska robotika ter integracija virtualne resničnosti in umetna inteligenca v robotiko.


Hashem_Bordbar

Doc.dr. Hashem Bordbar

E: hashem.bordbar@ung.si
T: +386 5 62 05 816
Bibliografija

Biografija: Hashem Bordbar je leta 2017 doktoriral iz matematike na univerzi Shahid Bahonar v Iranu. Njegove raziskave so povezane s komutativno algebro in algebraiskimi (hiper) strukturami. Prav tako so mu podelili štipendijo za izvedbo dela svojih doktorskih raziskav na Nacionalni Univerzi Gyeongsang v Južni Koreji. Kot podoktorski raziskovalec je delal na Univerzi Shahid Beheshti v Iranu. Njegova raziskovalna kariera se je v tem obdobju osredotočila na uporabo algebraiske (hiper) strukture v računalništvu in teoriji kodiranja.

Vloga: Hashem Bordbar je docent za področje matematike na Poslovno-tehniški fakulteti, Fakulteti za znanosti o okolju, Fakulteti za vinogradništvo in vinarstvo, ter Naravoslovi fakulteti Univerze v Novi Gorici. Deluje tudi kot raziskovalec na področju Algebra v okviru Centra za informacijske tehnologije in uporabno matematiko.

Raziskovalno področje: komutativna algebra, urejena algebra, teorija algebraičnih hiperstruktur, mehke množice, teorija kodiranja in kriptografija.


Ahmad_Hosseini

Doc.dr. Ahmad Hosseini

E: ahmad.hosseini@ung.si
T: +386 5 62 05 833
Bibliografija

Biografija: Ahmad Hosseini je začel doktorat na Univerzi Saarland (Nemčija) in ga dokončal na Univerzi Sabanci (Turčija) na področju industrijskega inženiringa-operacijskih raziskav (z dodatno diplomo iz računalništva), kjer je delal tudi kot asistent pri poučevanju. Po doktorskem študiju je sodeloval pri dveh postdoc programih Industrial Optimization, Systems Engineering in Forest Engineering (kot podoktorski sodelavec) na različnih oddelkih Univerze Umeå (Švedska), kjer je bil tudi predavatelj industrijskega inženiringa in program managementa. V vmesnem času je deloval tudi kot glavni svetovalec/sosvetovalec za podiplomske študente in nadzoroval različne industrijske projekte na področju matematike in industrijskega inženiringa. Njegovi primarni raziskovalni interesi so interdisciplinarni in osredotočeni na uporabno matematiko, industrijski inženiring in operacijske raziskave, od teorije do oblikovanja in izvedbe. Še posebej ga zanima modeliranje in reševanje kombinatoričnih in industrijskih optimizacijskih problemov v gozdarstvu, dobavnih verigah, distribuciji, logistiki in transportnih sistemih. Njegove raziskave temeljijo predvsem na tehnikah matematičnega programiranja, algoritmih za optimizacijo omrežij, hevristiki in kombinaciji hevristike/metahevristike s tehnikami eksaktne/aproksimacije/stohastične optimizacije.

Vloga: Ahmad Hosseini je docent za področje uporabne matematike na Poslovno-tehniški fakulteti in Fakulteti za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici. Deluje tudi kot raziskovalec na področju uporabna matematika v okviru Centra za informacijske tehnologije in uporabno matematiko.

Raziskovalno področje: Teoretične in uporabne operacijske raziskave, diskretna optimizacija, matematično modeliranje, optimizacija omrežij, gozdarstvo, sistemsko inženirstvo, transportna omrežja, distribucija in logistika, linearno programiranje, obvladovanje nesreč, teorija negotovosti.


jus_kocijan

Prof. dr. Juš Kocijan

E: jus.kocijan@ijs.si
T: (05) 62 05 832
Bibliografija

Biografija: Juš Kocijan je doktoriral iz elektrotehnike na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Pedagoške in raziskovalne izkušnje na področju avtomatskega vodenja je nabiral na Univerzi v Ljubljani in kot gostujoči predavatelj in raziskovalec po več evropskih univerzah in znanstvenih inštitutih.

Vloga: Prof. Kocijan je raziskovalec na Odseku za sisteme in vodenje na Institutu Jožef Stefan in redni profesor za elektrotehniko na Poslovno-tehniški fakulteti Univerze v Novi Gorici. Poleg raziskav in pedagoškega dela je bil aktiven tudi kot nosilec domačih in mednarodnih projektov, urednik in član uredniških odborov znanstvenih revij, član tehniškega komiteja IFAC za računsko inteligenco v avtomatskem vodenju. Prof. Kocijan je starejši član društva IEEE in IEEE Control Systems Society, član Slovenskega društva za simulacijo in modeliranje SLOSIM in član Društva avtomatikov Slovenije.

Raziskovalno področje: modeliranje dinamičnih sistemov z modeli na osnovi Gaussovih procesov, načrtovanje vodenja z modeli na osnovi Gaussovih procesov, večmodelni pristop k modeliranju in načrtovanju vodenja, uporabe nelinearnega vodenja, analiza in načrtovanje multivariabilnih sistemov po metodi glavnih poti.


alessandro_linzi

dr. Alessandro Linzi

E: alessandro.linzi@ung.si
T: +386 5 62 05 816
Bibliografija

Biografija: Alessandro Linzi je leta 2022 doktoriral iz matematike na Univerzi v Szczecinu na Poljskem. Njegove raziskave so povezane s teorijo modelov vrednotenih polj s posebnim poudarkom na aplikacijah hiperkompozicijske algebre na tem raziskovalnem področju. Njegov študij in raziskovanje na Poljskem je ustanovila Evropska unija v okviru projekta za spodbujanje mednarodnih znanstvenih študij. Septembra 2022 se je pridružil Univerzi v Novi Gorici kot asistent z doktoratom s področja matematike v Centru za informacijske tehnologije in uporabno matematiko.

Vloga: Dr. Linzi je asistent z doktoratom za področje matematike na Poslovno-tehniški fakulteti, Fakulteti za znanosti o okolju ter Fakulteti za vinogradništvo in vinarstvo. Deluje tudi kot raziskovalec na področju Algebra v okviru Centra za informacijske tehnologije in uporabno matematiko.

Raziskovalno področje: Algebra, teorija modelov, hiperkompozicijska algebra, teorija vrednotenja, matematična logika.


henrik_gjerkes

Pridr. Prof. Dr. Henrik Gjerkeš

E: henrik.gjerkes@ung.si
T: (05) 62 05 830
Bibliografija

Biografija: Henrik Gjerkeš je diplomiral na Tehniški fakulteti Univerze v Mariboru. Magistriral in leta 1999 doktoriral je na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, kjer je bil zaposlen kot raziskovalec in asistent do leta 2006, ko se je kot znanstveni sodelavec in univerzitetni profesor – docent zaposlil na Poslovno-tehniški fakulteti in Fakulteti za aplikativno naravoslovje Univerze v Novi Gorici. Znanstveno-raziskovalno delo dopolnjuje s sodelovanjem pri domačih in mednarodnih projektnih aktivnostih s področja trajnostnega razvoja in inovativnih sistemov za rabo obnovljivih virov energije, v sodelovanju z gospodarstvom, lokalnimi in regionalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami in/ali vladnimi službami. Od leta 2009 do 2011 je bil minister v vladi Republike Slovenije, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Od leta 2011 je zaposlen na Univerzi v Novi Gorici in na Gradbenem inštitutu ZRMK v Ljubljani.

Vloga: Henrik Gjerkeš je nosilec predmeta Uvod v sodobne tehnološke sisteme na Poslovno-tehniški fakulteti in predmeta Postopki optimatizacije v varstvu okolja na Fakulteti za znanosti o okolju. Je raziskovalec v Centru za informacijske tehnologije in uporabno matematiko, mentor številnim diplomantom in član komisije za študijske zadeve na Poslovno-tehniški fakulteti.

Raziskovalno področje: prenos toplote, procesna tehnika, trajnostni razvoj, obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije, okoljske tehnologije, merilne tehnike, sodobni tehnološki sistemi, regionalni razvoj, evropska kohezijska politika.

tanja_urbancic

Prof. dr. Tanja Urbančič

E: tanja.urbancic@ung.si
T: (05) 62 05 831
Bibliografija

Biografija: Tanja Urbančič je bila več kot 20 let dekanja Poslovno-tehniške fakultete na Univerzi v Novi Gorici, kjer je bila do novembra 2023 zaposlena kot redna profesorica za področje računalništva. Njene raziskovalne in pedagoške aktivnosti so osredotočene na upravljanje znanja in tehnologije znanja z aplikacijami v znanosti in izobraževanju. V zadnjem času jih usmerja predvsem na področje odprtega izobraževanja. Sodelovala je pri razvoju novih metod za modeliranje človekove veščine in za odkrivanje znanja iz velikih tekstovnih baz. Je soavtorica poglavij v knjigah uglednih mednarodnih založb in člankov v revijah, kot so IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Knowledge Engineering Review, International Journal of Innovating and Learning, ACM Computing Surveys, Open Praxis in druge. Ima več kot 20 let izkušenj z načrtovanjem in implementacijo novih študijskih programov in z vpeljevanjem novih metod poučevanja v visokošolsko prakso. Na Univerzi v Novi Gorici vodi komisijo za uvajanje e-učenja. Skupaj z mag. Mitjo Jermolom je razvila in vpeljala v prakso inovativen mednarodni on-line mentorski program Open Education for a Better World (oe4bw.org), kot nadgradnjo tega programa pa v sodelovanju z UNESCO katedro o odprtih tehnologijah za prosto dostopne izobraževalne vire in odprto učenje z Instituta Jožef Stefan zasnovala mednarodni magistrski študijski program Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja, ki se izvaja na Univerzi v Novi Gorici.

Vloga: Tanja Urbančič je bila redna profesorica za področje računalništva. Bila je več kot 20 let dekanja Poslovo-tehniške fakultete, kjer je med drugim poučevala predmet Upravljanje znanja in koordinirala študentske projekte na magistrski stopnji. Bila je tudi direktorica magistrskega študijskega programa Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja.

Raziskovalno področje: modeliranje človekove veščine, odkrivanje znanja s tekstovnim rudarjenjem, upravljanje znanja z aplikacijami v znanosti in izobraževanju, informacijske tehnologije za odprto izobraževanje.