O centru

Center za sisteme in informacijske tehnologije (CSIT) se je koncem leta 2017 preimenoval v Center za informacijske tehnologije in uporabno matematiko (CITUM). Center je interdisciplinarna raziskovalna skupina, ki deluje na preseku računalništva, informatike, matematike, tehnologij vodenja sistemov in procesne tehnike. Razvija nove pristope k modeliranju in jih uporablja na številnih različnih področjih, od biomedicine do izobraževanja in industrije. Razvija metode za inteligentno analizo podatkov, vključno z analizo velikih tekstovnih baz, in jih preizkuša na področjih, kjer je podpora IT ključna za odkrivanje novega znanja. Z njimi želimo prispevati k boljšemu razumevanju bolezni, k razumevanju pojavov v okolju, ali reševanju težjih problemov, zlasti na področju tehnike. V matematiki prispevamo s študijem algebraičnih hiperstruktur, teorijo mehkih množic ter teorijo urejenih algebr.

Večina zaposlenih je vpetih tudi v raziskovalno in razvojno delo drugih institucij oziroma z njimi tesno sodelujejo (Inštitut Jožef Stefan, Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o). Posamezniki imajo izkušnje z daljših delovnih obiskov na tujih raziskovalnih ustanovah: Univerza New South Wales v Sydneyu, Tehniška Univerza v Pragi, Univerza v Glasgowu, Hamiltonov Inštitut na Nacionalni Univerzi na Irskem, Univerza v Vidmu, Tehniška Univerza v Brno, Univerza iz Črne gore, različne univerze v Iranu, idr.

wt_3sin