Projekti in sodelovanja

Programi in projekti

Raziskovalni programi

 • Program P2-0103 Tehnologije znanja (2015–2021) (vodja prof. dr. Nada Lavrač, Institut Jožef Stefan, kontaktna oseba na UNG: prof.dr. Tanja Urbančič)
 • Program P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger (2015–2021) (vodja prof.dr. Marušič Dragan, Univerza na Primorskem, kontaktna oseba na UNG: prof.dr. Irina Cristea)
 • Program P2-0001 Sistemi in vodenje (2015 – 2021) (vodja prof. dr. Đani Juričić, Institut Jožef Stefan, kontaktna oseba na UNG: prof.dr. Juš Kocijan)

Projekti

Aktualni:

 • Projekt N2-0078 Semantično rudarjenje prostodostopnih povezanih podatkov (2018-2021) vodja prof.dr. Nada Lavrač, kontaktna oseba na UNG: prof.dr. Tanja Urbančič
 • Bilateralni projekt s Črno goro (2018-2021) vodja projekta prof.dr. Irina Cristea
 • Erasmus+ projekt s Črno goro (2020-2023) vodja projekta prof.dr. Irina Cristea

Zaključeni:

 • Projekt L2-8174 Metoda za lokalno napovedovanje radiološkega onesnaženja atmosfere z uporabo modelov na podlagi Gaussovih procesov (2015–2020) vodja prof. dr. Juš Kocijan
 • Database for Positioning, sodelovanje z Univerzo v Vidmu (2015–2017)
 • V sodelovanju z Laboratorijem za vede o okolju in življenju: MEMORI-net – Interreg VA Italia/Slovenja 2014-2020, sodelovanje z Univerzo v Trstu, Aziendo USLL10 – Veneto Orientale, Splošna bolnišnica Izola, Znastveno-raziskovalno središče Koper, in SISSA (2017–2019) Website: memorinet.eu
 • Projekt L2-5475 Razvoj in izvedba metode za sprotno modeliranje in napovedovanje onesnaženja zraka (2013-2016)
 • Projekt J2-2099 Identifikacija in analiza modelov za načrtovanje vodenja dinamičnih sistemov na podlagi Gaussovih procesov (2009-2012)
 • Tehnologije znanja v medicini in zdravstvenem varstvu (bilateralni projekt znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Češko republiko, na Institutu Jožef Stefan)
 • Nelinearno eksplicitno modelno prediktivno vodenje z modeli na osnovi Gaussovih procesov (bilateralni projekt med Republiko Slovenijo in Bolgarijo, na Institutu Jožef Stefan)
 • Analiza stanovanjskega trga in dejavnikov za izboljšanje stanovanjskega standarda v Mestni občini Nova Gorica
 • FETCH, Future Education and Training in Computing: How to support earning at anytime anywhere (2013 – 2016)
 • TRICE – Teaching, research, innovation in computing education (2008 – 2011), Socrates/Erasmus Thematic Networks, 142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW
 • BISON (raziskovalni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru Sedmega okvirnega programa EU za raziskave in tehnološki razvoj (FP7). Namen projekta BISON je raziskati koncept bisociativnega odkrivanja znanja s pomočjo podatkovnega rudarjenja z uporabo grafov / 2008 – 2011).
 • DEC Doctoral Education in Computing, Socrates/Erasmus European Thematic Network, 114046-CP-1-2004-1-BG-ERASMUS-TN
 • Aeronavtični muzej Zahodnoevropske unije (2007 – 2008)
 • CEI International Summer School for Health Informatics (2008)

Sodelovanja

 • Institut Jožef Stefan, Ljubljana
 • Temida, d.o.o., Ljubljana
 • Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o, Ljubljana
 • Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Ljubljana
 • Različne univerze v Iranu (Iran)
 • Tehniška univerza v Brno (Češka republika)
 • Univerza iz Črne Gore (Črne Gore)
 • Univerza v Vidmu (Italija)
 • uBlox, Trst (Italija) in Reigate (Velika Britanija)
 • Iskra Impuls, d.o.o., Kranj
 • Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center, Ljubljana
 • Univerza New South Wales, Center za zdravstveno informatiko, Sydney
 • Tehniška univerza v Pragi
 • Univerza v Glasgowu
 • Hamiltonov inštitut na Nacionalni univerzi na Irskem
 • Univerza za kemijsko tehnologijo in metalurgijo, Sofija
 • Institut za vodenje in raziskave sistemov, Bolgarska akademija znanosti
 • Zavod Aeronavtični muzej Zahodnoevropske unije
 • Czech Technical University, Prague (Czech Republic)