Aplikativni projekti, naročila ...

Vsebinska, funkcionalna in estetska aktualizacija jezikovnega portala SMeJse – Slovenščina kot manjšinski jezik

 • 2024 – 2025
 • Nosilec projekta: SLORI
 • Vodja projekta: Devan Jagodic (SLORI)
 • Financer: Ministrstvo za kulturo
 • Delni podizvajalec za SLORI: CKZJ UNG
 • Vodja na CKZJ UNG: Maja Melinc Mlekuž
 • www

Ustvarjanje in vzdrževanje e-platforme za jezikovno testiranje in svetovanje na Univerzi v Novi Gorici (SlovSTvo)

 • 2022 – 2023
 • Vodja: Artur Stepanov
 • Financer: Ministrstvo za kulturo
 • www

RSDO (Razvoj slovenščine v digitalnem okolju)

 • 2020 – 2023
 • Vodja: Simon Krek (Univerza v Ljubljani); vodja na UNG: Rok Žaucer
 • Financer: Republika Slovenija in Evropska unija (Evropski sklada za regionalni razvoj)
 • www

Večjezičnost velja (Bilingualism Matters)

 • 2015-
 • Vodja: Penka Stateva
 • Financer 2015-2019: Evropska komisija, 7. okvirni program (v okviru projekta AThEME)
 • www

Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije (Clarin)

 • 2014-
 • Nacionalni koordinator: Tomaž Erjavec (Institut “Jožef Stefan”); vodji na UNG: R. Žaucer, F. Marušič
 • Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS
 • www

Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov

 • 2016-2017
 • Vodja: Kozma Ahačič (ZRC SAZU), sod. na UNG: Matic Pavlič
 • Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Državni zbor RS, ministrstva RS
 • www

Jezikovna svetovalnica za slovenski jezik (JeSv)

Pregled institucionaliziranih oblik izvajanja nacionalnih jezikovnih politik v Evropski uniji

Teoretično-empirična raziskava o jezikovnopolitičnih učinkih obstoječega pravnoformalnega okvira statusa in rabe slovenščine in drugih jezikov v javnosti

Pregled in analiza politik, ki določajo položaj slovenščine nasproti angleščini in drugim tujim jezikom v visokem šolstvu in znanosti

Tujejezična imena lokalov, obratov, poslovnih prostorov ter stališča Slovenije do njih

Merila za ugotavljanje/prepoznavanje slovenskosti ali neslovenskosti imen podjetij, zavodov, društev in drugih pravnih oseb zasebnega prava