Raziskovalni programi in projekti

Aktualni projekti in programi

 • P2-0412 Heterogeni procesi na površinah trdnin za trajnostne tehnologije, (2019-2024); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja programa: Matjaž Valant
 • J2-50058 Sinergijski učinek disperzije žlahtnih kovin in interakcij med kovino in nosilcem v anionsko izmenjevalnih plastovitih kovinskih hidroksidih za učinkovito katalitsko hidrogeniranje CO2 (2023-2026), vodja projekta: Andraž Mavrič
  Povezava na spletno stran projekta
 • J2-3039 Razvoj "pravega" topološkega izolatorja na osnovi Bi2Se3 z visoko 3D upornostjo (2021-2024), vodja projekta: Matjaž Valant
  Povezava na spletno stran projekta
 • N2-0221 Večnamenski elektrokatalizatorji za čisto energijsko pretvorbo (2021-2024), vodja projekta: Emin Saim
 • J2-2498 Redukcija ogljikovega dioksida na katalizatorju z izoliranimi atomi za tvorbo spojin z dodano vrednostjo (2020-2024), vodja projekta: Andraž Mavrič
  Povezava na spletno stran projekta

Nedavno zaključeni projekti in programi

 • NC-0018; Atomic Structure Descriptor for Displacement Damage Defects in Semiconductors (As4DS), (2021-2023), Agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja projekta: Matjaž Valant
  Povezava na spletno stran projekta
 • MSCA-IF-EF-RI: 101038091 Senzorji iz kovalentnih organskih ogrodij za zaznavanje bioloških snovi v vodi (2021-2023), vodja projekta: Tina Škorjanc
  Povezava na spletno stran projekta
 • CA17126 – Razumevanje in modeliranje močnih elektronskih vzbujanj (2018-2022), COST Action, Koordinator: Luigi Giacomazzi
 • INTERREG Slo-It Nano-regija: prosto dostopna mreža za inovacije na osnovi nanotehnologij (2019-2022), vodja projekta: Mattia Fanetti
  Povezava na spletno stran projekta
 • Z2-2644 Izkoriščanje površinske plazmonske resonance (LPPR) pri detekciji površinskih topoloških stanj (TPS) nanodelcev topoloških izolatorjev in razvoj novih foto-termičnih nanodelcev topoloških izolatorjev (2020-2022), vodja projekta: Blaž Belec
  Povezava na spletno stran projekta
 • ARRS-CEA Bilateral Project NC-0008; “Radiation induced paramagnetic dEfects in vitreous P2O5 and sodium PHosphate gLassES (REPHLES)”, (2019-2021), vodja projekta: Matjaž Valant
  Povezava na spletno stran projekta
 • NC-0008; Radiacijsko inducirane paramagnetne napake v steklastem P2O5 in natrij-fosfatnih steklih (REPHLES), (2019-2021), Agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja projekta: Matjaž Valant
 • BI-RS/20-21-021; Kompoziti in Van der Waalsove heterostrukture topoloških izolatorjev in dihalkogenidov prehodnih kovin kot nove vrste katalitskih materialov, (2020-2021), Agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja projekta: Matjaž Valant
 • Izdelava delujočega prototipa, ki se nanaša na postopek za shranjevanje električne energije v trdni snovi, (2019-2020), Institute CES, Inštitut znanosti in tehnologije d.o.o., vodja projekta: Matjaž Valant
 • NI-0002; Multidisciplinarni pristop k čiščenju odpadnih voda in ponovne uporabe v kmetijstvu, (2018-2020), Agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja projekta: Saim Emin
 • OP20.01285; Metalizacija polimernih površin s pomočjo alg, (2017-2020); Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, vodja programa: Matjaž Valant
 • OP20.01286; Biološka remediacija voda onesnaženih s težkimi kovinami,(2017-2020); Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, vodja programa: Matjaž Valant
 • CEA/DAM n°4600326685-P6H43, A many-body pertubation theory study of the optical absorption spectrum of “open-shell” defects, (2018-2019) vodja projekta: Matjaž Valant
 • BI-FR/CEA/17-19-001; Večnivojsko modeliranje kinetike centrov E” v obsevanih MOSFET (2017-2019), Vodja projekta: Matjaž Valant
 • P2-0377; Heterogeni fotokatalitični procesi: pridobivanje vodika, čiščenje vode in zraka, (2013–2017); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja programa: Matjaž Valant
 • P2-0379; Modeliranje in simulacija materialov in procesov, (2017-2022); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja programa: Sandra Gardonio
 • J2-7157; Topološko oblikovane magnezijeve zlitine za biomedicinsko uporabo, (2016-2018); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja projekta: Dmytro Orlov
 • BI-CN/17-18-021; Inženiring površin nanokristalov in njihova aplikacija za elektrokemijsko katalizo, (2017-2018); National Center for Nanoscience and Technology, vodja projekta: Saim Mustafa Emin. Vodja projekta na Kitajski: Zhiyong Tang
 • GALD d.o.o., Karakterizacija aluminij oksidnih prevlek (2017-2018), vodja projekta: Matjaž Valant
 • CEA/DAM n°4600311714/P6H43; Characterization of defects behaviour under an electric field in SiO2 and HfO2, (2017 – 2018), vodja projekta: Layla Martin-Samos
 • BI-FR/CEA 5100-12/2014-5; Povečanje odpornosti silicij oksidnih komponent pod ekstremnimi pogoji s pomočjo računalniškega modeliranja, (2015–2017); Agencija za raziskovalno dejavnost RS, vodja projekta: Matjaž Valant
 • Razvoj SiC prevek na steklu, International Investment Development Corporation, San Francisco, ZDA; trajanje 36 mesecev, vodja projekta: Matjaž Valant
 • BI-IND/15-17-002 Dopiranje dvojnih perovskitov z elektronskimi vrzelmi za senzorske in spintronske aplikacije, (2015-2017); National Institute for Interdosciplinary Sciences, Indija, vodja projekta: Matjaž Valant.
 • 7FP projekt RegPot-CT-2011-28606; Krepitev raziskovalnega potenciala Univerze v Novi Gorici v znanostih o okolju ter znanostih o novih nanomaterialih, (2011-2016); vodja projekta: Matjaž Valant, pomočnik vodje projekta: Sandra Gardonio
 • 7FP PCIG11-GA-2012-322114; Heterostrukturni nanomateriali za cepitev vode, (2011-2016); HETMAT, vodja projekta: Saim Emin

Sodelovanja

 • The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA), France
 • Istituto Officina dei Materiali (IOM) of the Italian National Research Council, Italy
 • Laboratoire Hubert-Curien, Université Jean Monnet St. Etienne, France
 • Universita’ Cattolica del Sacro Cuore, Italy
 • Istituto di Struttura della Materia (CNR, Italy)
 • Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A., Italy
 • Istituto Nanoscienze, (CNR, Italy)
 • University of Modena and Reggio Emilia (Italy)
 • University of Toronto, Canada
 • Yerevan State University, Armenia
 • University of Barcelona, Spain
 • Universita Ca’Foscari di Venezia, Italy
 • University of Padua (Italy)
 • Institute of Fundamental and Frontier Sciences, University of Electronic Science and Technology of China
 • Department of Mechanical Engineering, LTH, Lund University, Sweden
 • London South Bank University, UK
 • Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, University of Maribor, Slovenia
 • National Institute of Chemistry, Ljubljana Slovenia
 • Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia
 • Vall-cer d.o.o Ljubljana, Slovenia
 • Seven refractories d.o.o. Divača, Slovenia