Cenik pedagoških storitev 2015/2016

Šolnina

Programi I. stopnje

Slovenski državljani, državljani Evropske unije ter državljani Republik Makedonije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Srbije ter Kosova, ne plačujejo šolnine za redni študij na koncesionarnih študijskih programih I. stopnje.

Koncesijo imajo vsi programi prve stopnje razen programa Digitalne umetnosti in prakse (Visoka šola za umetnost).

Šolnina za redni in izredni študij na študijskih programih I. stopnje

Posamezen letnik študija 2.000,00 EUR
Posamezen letnik študija na študijskem programu Digitalne umetnosti in prakse 2.800,00 EUR

Programi II. in III. stopnje

Slovenski državljani, državljani Evropske unije ter državljani Republik Makedonije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Srbije ter Kosova ne plačujejo šolnine za redni študij na študijskih programih II. stopnje, če izpolnjujejo pogoje za financiranje na rednem študiju.

Šolnina za podiplomske študijske programe 2. in 3. stopnje (razen za programa »Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine« in »Medijske umetnost in prakse«)

Letnik Magisterij Doktorat
I. 2.500,00 EUR 4.000,00 EUR
II. 2.500,00 EUR 4.000,00 EUR
III. / 4.000,00 EUR

Šolnina za podiplomski študijski program “Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine”

Letnik Magisterij Doktorat
I. 4.500,00 EUR 4.000,00 EUR
II. / 4.000,00 EUR
III. / 4.000,00 EUR

Šolnina za podiplomski študijski program “Medijske umetnosti in prakse”

Letnik Magisterij Doktorat
I. 2.800,00 EUR /
II. 2.800,00 EUR /
III. / /

Stroški vpisa

Vpisnina 40,00 EUR

Vpisnina pokriva stroške izdelave študentskih izkaznic in obrazcev, razna potrdila tekom študija, druge stroške administrativnih postopkov in svečano ogrinjalo za slovesno podelitev diplom.

Izpiti

Cene pristopov k izpitom

Pristop Cena
Prvi trije pristopi 0,00 EUR
Četrti pristop 21,00 EUR
Vsak nadaljnji pristop Za vsak naslednji pristop se cena poveča za 210,00 EUR.