Cenik pedagoških storitev 2017/2018

Šolnina

Programi I. in II. stopnje

Program Redni* in izredni študij / letnik
Gospodarski inženiring I. st. ** 2.800,00 EUR
Slovenistika I. st. ** 2.800,00 EUR
Kulturna zgodovina I. st. ** 2.800,00 EUR
Okolje I. st. ** 3.500,00 EUR
Fizika in astrofizika I. st. ** 3.500,00 EUR
Vinogradništvo in vinarstvo I. st. ** 3.500,00 EUR
Digitalne umetnosti in prakse I. st. 3.500,00 EUR
Gospodarski inženiring II. st. ** 5.000,00 EUR
Slovenistika II. st. ** 5.000,00 EUR
Slovenistika II. st., pedagoški program 5.000,00 EUR
Digitalna humanistika II. st. 2.500,00 EUR
Okolje II. st. 5.000,00 EUR
Fizika in astrofizika II. st. 0,00 EUR
Medijske umetnosti in prakse II. st. 5.000,00 EUR

* Slovenski državljani, državljani Evropske unije ter državljani držav s katerimi ima Republika Slovenija podpisane mednarodne sporazume, ki imajo pravico do brezplačnega študija v Republiki Sloveniji, ne plačujejo šolnine za redni študij na koncesioniranih študijskih programih I. in II. Stopnje. (Označeni z **)

Državljanom Republike Slovenije, državljanom članic EU in državljanom iz mednarodnih sporazumov, se šolnina zaračuna za redni študij, če imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, oziroma še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, in jim je prenehal status študenta v skladu s 70. Členom Zakona o visokem šolstvu na prejšnjem študijskem programu.

Za študente, ki se vpisujejo v višji letnik študija, ali ponavljajo letnik, veljajo šolnine, kot so veljala ob prvem vpisu v program.

Šolnina za študente, ki opravljajo samo pedagoški modul v obsegu 60 kreditnih točk v okviru študijskega programa »Slovenistika – pedagoški program«

Letnik Slovenci, EU, mednarodni sporazumi Tujci
II. 1.500,00 EUR 1.500,00 EUR

Šolnina za magistrski študijski program “Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine”

Letnik Slovenci, EU, mednarodni sporazumi Tujci
I. 5.000,00 EUR 5.000,00 EUR

Programi III. stopnje

Šolnina za študente vseh programov III. stopnje

Letnik Slovenci, EU, mednarodni sporazumi Tujci
I. 4.000,00 EUR 4.000,00 EUR
II. 4.000,00 EUR 4.000,00 EUR
III. 4.000,00 EUR 4.000,00 EUR
IV. 4.000,00 EUR 4.000,00 EUR

Stroški vpisa

Vpisnina 75,00 EUR

Vpisnina pokriva stroške izdelave študentskih izkaznic in obrazcev, razna potrdila tekom študija, druge stroške administrativnih postopkov in svečano ogrinjalo za slovesno podelitev diplom.

Izpiti

Cene pristopov k izpitom

Pristop Cena
Prvi trije pristopi 0,00 EUR
Četrti pristop 21,00 EUR
Vsak nadaljnji pristop Za vsak naslednji pristop se cena poveča za 210,00 EUR.

Cenik je sprejel Upravni odbor Univerze v Novi Gorici dne 19.12.2016 in 24.4.2017 velja od akademskega leta 2017/2018 dalje.