Cenik pedagoških storitev 2018/2019

Šolnina

Programi 1. in 2. stopnje

Program Redni* in izredni študij / letnik Tujci razen EU in republik bivše Jugoslavije / letnik
Gospodarski inženiring 1. st. ** 2.800,00 EUR 2.800,00 EUR
Slovenistika 1. st. ** 2.800,00 EUR 2.800,00 EUR
Kulturna zgodovina 1. st. ** 2.800,00 EUR 2.800,00 EUR
Okolje 1. st. ** 3.000,00 EUR 3.000,00 EUR
Fizika in astrofizika 1. st. ** 3.000,00 EUR 3.000,00 EUR
Vinogradništvo in vinarstvo 1. st. ** 3.500,00 EUR 3.500,00 EUR
Digitalne umetnosti in prakse 1. st. 3.500,00 EUR 3.500,00 EUR
Gospodarski inženiring 2. st. ** 3.000,00 EUR 5.000,00 EUR
Slovenistika 2. st. ** 2.800,00 EUR 5.000,00 EUR
Digitalna humanistika 2. st. 2.800,00 EUR 5.000,00 EUR
Okolje 2. st. 3.000,00 EUR 5.000,00 EUR
Fizika in astrofizika 2. st. 3.000,00 EUR 5.000,00 EUR
Znanost o materialih 2. st. 3.000,00 EUR 5.000,00 EUR
Medijske umetnosti in prakse 2. st. 3.500,00 EUR 5.000,00 EUR

* Slovenski državljani, državljani Evropske unije ter državljani držav s katerimi ima Republika Slovenija podpisane mednarodne sporazume, ki imajo pravico do brezplačnega študija v Republiki Sloveniji, ne plačujejo šolnine za redni študij na koncesioniranih študijskih programih I. in II. Stopnje. (Označeni z **)

Državljanom Republike Slovenije, državljanom članic EU in državljanom iz mednarodnih sporazumov, se šolnina zaračuna za redni študij, če imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, oziroma še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, in jim je prenehal status študenta v skladu s 70. Členom Zakona o visokem šolstvu na prejšnjem študijskem programu.

Za študente, ki se vpisujejo v višji letnik študija, ali ponavljajo letnik, veljajo šolnine, kot so veljala ob prvem vpisu v program.

Šolnina za študente, ki opravljajo samo pedagoški modul v obsegu 60 kreditnih točk v okviru študijskega programa »Slovenistika 2. stopnje«

Letnik Slovenci, EU, mednarodni sporazumi Tujci in izredni študij
II. 2.800,00 EUR 2.800,00 EUR

Šolnina za magistrski študijski program “Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine”

Letnik Slovenci, EU, mednarodni sporazumi Tujci
I. 6.000,00 EUR 6.000,00 EUR

Programi III. stopnje

Šolnina za študente vseh programov III. stopnje

Letnik Slovenci, EU, mednarodni sporazumi Tujci
I. 4.000,00 EUR 4.000,00 EUR
II. 4.000,00 EUR 4.000,00 EUR
III. 4.000,00 EUR 4.000,00 EUR
IV. 4.000,00 EUR 4.000,00 EUR

Paket Šolnina + študentski dom (za tujce, ki so obvezni plačati šolnino)

Program 10 mesečno bivanje 12 mesečno bivanje
Programi 1. st. Šolnina + 1.500,00 EUR* Šolnina + 1.800,00 EUR*
Programi 2. st. Šolnina + 1.500,00 EUR* Šolnina + 1.800,00 EUR*
Programi 3. st. Šolnina + 2.000,00 EUR** Šolnina + 2.400,00 EUR**

* paket vključuje bivanje v študenstkem domu v dvoposteljni sobi

** paket vključuje bivanje v študenstkem domu v enoposteljni sobi

Ob rednem izpolnjevanju obveznosti imajo študenti preko štdentskega servisa med študijem možnost pridobitve dodatnih sredstev za bivanje v znesku do največ 250 EUR mesečno, za delo na UNG (asistentstvo, delo v laboratorijih, ipd.)

Stroški vpisa

Vpisnina/leto 75,00 EUR

Vpisnina pokriva stroške izdelave študentskih izkaznic in obrazcev, drugih stroškev administrativnih postopkov in svečanega ogrinjala za slovesno podelitev diplom.

Izpiti

Cene pristopov k izpitom

Pristop Cena
Prva dva pristopa 0,00 EUR
Tretji pristop 20,00 EUR
Vsak nadaljnji pristop Za vsak naslednji pristop se cena poveča za 200,00 EUR.

Cenik je sprejel Upravni odbor Univerze v Novi Gorici dne 21.3.2018 in velja od akademskega leta 2018/2019 dalje.