Karierni center

Karierni center UNG

Naloga kariernih centrov je predvsem ozaveščanje mladih o pomenu pravočasnega načrtovanja kariere in vseživljenjskega učenja. Prav tako pa je njihova naloga vzpostavljanje, ohranjevanje in izboljševanje povezave univerzitetnega in gospodarskega okolja ter tako diplomantom pomagati pri vzpostavljanju prvih stikov s podjetji in s tem omogočati visoko zaposljivost mladih kadrov.

Kako ti lahko pomagamo?

KC UNG skrbi za različne aktivnosti, ki vam bodo pomagale na poti do zaposlitve. Kako?

  • Organiziramo in izvajamo različne delavnice na temo kariernega razvoja;
  • nudimo informacije o možnostih za formalno in neformalno pridobivanje kompetenc;
  • omogočamo proces osebne analize (odkrivanje interesov, veščin in ciljev);
  • izvajamo individualno oziroma skupinsko študijsko in karierno svetovanje;
  • svetujemo tudi študentom s posebnimi potrebami;
  • pripravljamo in pomagamo diplomantom pri iskanju zaposlitve;
  • povezujemo univerzitetno okolje z delodajalci;
  • zbiramo in posredujemo informacije o štipendijah, prostih delovnih mestih, poletnih šolah, praktičnih usposabljanjih doma in v tujini;
  • …in še veliko več…

Kontakti

Nives Štefančič
Karierni center Univerze v Novi Gorici
Vipavska 13
SI-5000 Nova Gorica
Pisarna številka 22
T: 051 336 770
E: karierni.center@ung.si

 

 

Karierni center UNG