Diplomantka Univerze v Novi Gorici Ivana Kacafura prejela nagrado za najboljši energetski koncept

30. april 2015

Od 21. do 23. aprila 2015 je v Pragi potekala letna konferenca evropskih energetskih menedžerjev. Letos je bila na njej prisotna tudi Ivana Kacafura iz Goriške lokalne energetske agencije GOLEA, ki je prejela nagrado za najboljši energetski koncept v kategoriji malih podjetij.

Ivana Kacafura je tako postala prva ženska, ki je prejela evropsko nagrado energetskega menedžerja. Za nagrado je iz vsake države članice EUREM mreže, v katero je vključenih 31 držav, nominiran po en energetski koncepti iz kategorije mala, srednja in velika podjetja.

Ivana Kacafura je svoj študij uspešno zaključila na Fakulteti za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici. Svojo diplomsko naloga z naslovom “Možnosti za izkoriščanje obnovljivih virov energije v občini Brda” je pripravila pod mentorstvom prof. dr. Francesca Marangona.

Izobraževanje »Evropski energetski menedžer – EUREM« so razvili v Nemčiji leta 1997. Do sedaj se je v njegovem okviru za učinkovito gospodarjenje z energijo usposobilo že več kot 4.000 evropskih energetskih menedžerjev. Izobraževanje je namenjeno vsem, ki želijo pridobiti celovit pregled nad področji delovanja energetskega menedžerja in ustrezna znanja za uspešno gospodarjenje z energijo, še zlasti odgovornim osebam za ravnanje z energijo v podjetjih javnega in zasebnega sektorja, upravnikom stavb, vodjem obratov in proizvodnje, procesnim inženirjem itd.

Ivani Kacafuri iskreno čestitamo!

Andreja Leban, Stiki z javnostmi