Center za kognitivne znanosti jezika

O centru

V okviru Centra za kognitivne znanosti jezika združujemo delo polno zaposlenih raziskovalcev Centra in raziskovalno udejstvovanje osebja, ki hkrati pedagoško deluje na Fakulteti za humanistiko. Raziskave potekajo predvsem na področju jezika in kognitivne znanosti.

Vodja Centra za kognitivne znanosti jezika
izr. prof. dr. Rok Žaucer

Kontakt
Brigita Badalič
Univerza v Novi Gorici
Center za kognitivne znanosti jezika
Vipavska 13
SI-5000 Nova Gorica
T: (05) 331 5237
F: (05) 620 5200
E: info.ckzj@ung.si