Center za raziskave atmosfere

Atmosferski observatorij Otlica

Meteorološke meritve

Pogled z Otlice (45.93N, 13.91E, 965m n.m.) proti jugu (Kras, Tržaški zaliv)

Pogled z Dolenja pri Ajdovščini (45.87N, 13.90E, 83 m.n.m.) proti Otlici

Observatorij na Otlici je vključen v državno mrežo ekoloških postaj, ki deluje pod okriljem Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) in na njem nepretrgano potekajo nekatere standardne ekološke in meteorološke meritve, ki se uporabljajo tako v raziskovalne kot v pedagoške namene. V letu 2013 je bila prenovljena meteorološka postaja na Otlici, ki je prva operativna postaja te vrste v mreži ARSO in služi kot testni primer. Nameščeni so bili novi senzorji za veter, padavine, temperaturo in sončno osvetljenost ter urejena ADSL povezava, ki je bila vkopana in ustrezno zaščitena pred udarom strele. Nova postaja nudi standardne meteorološke podatke s periodo 10 minut, omogoča pa tudi možnost visokofrekvenčnega zajemanja določenih atmosferskih parametrov. Meritve smeri in hitrosti vetra na Otlici bodo omogočile poglobljeno študijo pojava burje.

Lidarske raziskave

Center za raziskave atmosfere izvaja meritve transporta aerosolov in njihovega vpliva na optične lastnosti ozračja s pomočjo dveh lidarskih sistemov (Mie in Ramanski lidar), ki merita različne vrste sipanja kratkih pulzov laserske svetlobe na delcih in molekulah v ozračju. Oba imata možnost spreminjanja zenitnega kota meritve in se nahajata na observatoriju na Otlici nad Ajdovščino na nadmorski višini 965 m. Z njima izvajamo meritve optičnih lastnosti atmosfere kot so npr. koeficienti povratnega sipanja in apsorpcije svetlobe na aerosolih, atmosferska optična globina ter prisotnost oz. sledenje aerosolov in oblačnih gmot. Omogočata nam spremljanje atmosferskih pojavov v troposferi nad Vipavsko dolino, Krasom in Tržaškim zalivom do višine okoli 10 km. S hkratno uporabo meteoroloških modelov za gibanje zračnih mas lahko iz meritev ocenimo, od kod so aerosoli nad naše kraje prišli in identificiramo njihove izvore.


Shematski pregled področja delovanja lidarskih naprav na Otlici.


Primer meritve vsebnosti aerosolov z Mie lidarjem, z jasno vidno plastjo oblakov na višini okoli 8 km nad morjem.