Akademija umetnosti

O akademiji

Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici je mlada in dinamična akademija, ki podpira razvoj študentov, nudi sodoben študij tako z metodami in orodji učenja kakor tudi z izbiro vsebin in mentorjev. Prisegamo na oseben pristop, podpiramo e-učenje, smo intermedijsko naravnani in udejanjamo interdisciplinarno sodelovanje.

Študenta cenimo kot samostojno in kreativno osebnost, ki se razvija v skupini in skupnosti. Z inovativnimi pristopi v pedagoških, raziskovalnih in tudi produkcijskih procesih spodbujamo samostojno kreativno in akademsko delo študentov, ki jih vodi skupina strokovnih sodelavcev. Mentorje in goste izbiramo skrbno, odločata tako njihova odličnost v sodobni praksi kot tudi akademska prepoznavnost. To zagotavlja visoko kakovost in aktualnost znanj in veščin, ki jih posredujemo študentom. Projektno delo in produkcijsko povezovanje v zunajšolskih okoljih študentu že med študijem priskrbita dragocene izkušnje pri delu na realnih in kompleksnih projektih. Študent že med študijem pridobiva delovne izkušnje ter razvija reference na izbranem področju. Vse to po diplomi omogoča mehak in hiter prestop v resnično produkcijsko okolje oziroma ciljno usmerjen nadaljnji študij.

Akademija umetnosti je bila kot Visoka šola za umetnost na Univerzi v Novi Gorici ustanovljena leta 2008, le-ta pa je nastala na podlagi petnajstletnih izkušenj Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart. Gre torej za šolo z 22-letno kontinuirano razvojno linijo. Temeljna dejavnost akademije je raziskovanje umetnosti v njenih pojavnostih v sodobni družbi, njeno preizpraševanje v odnosu do drugih segmentov družbe ter ustvarjanje pogojev za srečevanja likovnih, filmskih ter intermedijskih umetnosti in praks, kreativnih industrij, do praks vsakdanjega življenja in družbe. Posebna značilnost Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici je aktivno raziskovanje potencialov, ki jih ponuja prav to izrazito interdisciplinarno okolje, ki ga ustvarjamo na Univerzi v Novi Gorici.

Na Akademiji umetnosti UNG izvajamo prvostopenjski program Digitalne umetnosti in prakse, v študijskem letu 2012/13 smo začeli z drugostopenjsko nadgradnjo – magistrskim programom Medijske umetnosti in prakse. V sklopu vertikale študentje prehajajo med okolji in nosilnimi moduli animacije, filma, fotografije, novih medijev, sodobnih umetniških praks ter scenskih prostorov. Tako kot tudi sicer na celotni univerzi daje akademija velik poudarek mednarodni vpetosti študentov in mentorjev. V sklopu rednih študijskih izmenjav ali pa krajših projektov se študentje gibljejo med partnerskimi univerzami v Gorici, Lizboni, Oslu, Reki, Budimpešti, Gradcu, Manchestru, Vilniusu ali Turkuju. Ravno tako je akademija študente in mentorje teh univerz gostila v Gorici, kjer so skupaj z domačimi študenti udejanjili več projektov in filmov, povezanih z lokalno tematiko, ki smo jih tudi javno predstavili. Šola je vpisana v razvid visokošolskih zavodov v Republiki Sloveniji.

Dodatne informacije o Akademiji umetnosti: http://au.ung.si

Študijska programa

Vodstvo akademije

Dekan
prof. Boštjan Potokar +386 41 24 00 88 • E-pošta
Senat
prof. Janez Burger
prof. Rastko Ćirić
prof. Rajko Grlić
prof. Rene Rusjan
doc. Kolja Saksida
doc. Tina Smrekar
prof. Boštjan Potokar, dekan
Ana Prebil – predstavnica študentov
Aljaž Lavrič – predstavnik študentov

Seje senata AU