Fakulteta za naravoslovje

O fakulteti

prof. dr. Samo Stanič

Dobrodošli

Dobrodošli na spletnih straneh Fakultete za naravoslovje Univerze v Novi Gorici. Z njimi vam želimo predstaviti kdo smo, kakšne akademske programe ponujamo, s kakšnimi raziskavami se ukvarjamo ter še mnogo več.

Še posebej pozdravljamo vse, ki bi vas študij na naši fakulteti zanimal. Študijski proces pri nas poteka v raziskovalno naravnanem okolju, s poudarkom na delu v laboratorijih že na prvostopenjskem, še bolj pa na drugostopenjskem študiju. Tukaj smo zato, da se vam pomagamo spoprijeti z izzivi, ki jih narava neprestano ponuja.

prof. dr. Samo Stanič, dekan

Vizija fakultete

Fakulteta za naravoslovje od akademskega leta 2016/2017 dalje izvaja Univerzitetni študijski program prve stopnje »Fizika in astrofizika« kot edini prvostopenjski program s področja astrofizike v Sloveniji. Temeljni cilj programa prve stopnje je posredovati študentom vsa potrebna teoretska in eksperimentalna znanja ter začetne raziskovalne izkušnje za nadzorovano raziskovalno delo. Prvostopenjski študij je nadgrajen z Magistrskim študijskim programom druge stopnje »Fizika in astrofizika«, ki kljub okvirni usmeritvi na področja astrofizike in fizike trdne snovi nudi široko teoretsko in eksperimentalno osnovo za nadaljevanje študija ali zaposlitev na kateremkoli področju fizike. Med študijem so študenti vpeti v raziskovalno delo v šestih laboratorijih in centrih Univerze v Novi Gorici, ki pedagoško delo raziskovalno podpirajo.

Od akademskega leta 2018/2019 dalje bomo v sodelovanju s partnerskima institucijama – Kemijskim institutom in Institutom Jožef Stefan – začeli izvajati magistrski študijski program druge stopnje Znanost o materialih. Program, ki je interdisciplinaren in raziskovalno usmerjen, temelji na raziskovalni odličnosti Univerze v Novi Gorici in njenih partnerjev na področjih fizike in kemije materialov, karakterizacije materialov ter ustreznih tehnologij in razvoja inovativnih izdelkov in storitev, vključno z zaščito intelektualne lastnine.

Za študij na Fakulteti za naravoslovje je značilno delo v majhnih skupinah študentov, ki omogočajo neposreden stik s profesorji, ter povezava z mednarodnimi raziskovalnimi institucijami in univerzami preko programa ERASMUS in drugih programov, ki pokrivajo izmenjavo študentov in profesorjev. Redni študij na vseh programih Fakultete za naravoslovje je brezplačen za vse državljane Republike Slovenije in držav članic EU.

Pri naših študentih vzpodbujamo kreativnost, izvirnost in prilagodljivost. V ospredju je eksperimentalno delo, takoj so vključeni v raziskovalno delo v laboratorijih Univerze v Novi Gorici. Odnos s profesorji je neposreden, prijazen in usmerjen v kakovostno učenje za življenje. Študij razumemo kot konkurenčno prednost, ki bo odločilna pri zaposlitvi in poklicu diplomantov, pa naj bo v zdravstvu, industriji, bančništvu, zavarovalništvu, telekomunikacijah, šolstvu ali državnih organih.

Vodstvo fakultete

Dekan
prof. dr. Samo Stanič +386 5 3653 500• E-pošta
Senat
prof. dr. Gvido Bratina +386 5 3653 500 • E-pošta
prof. dr. Andreja Gomboc +386 5 3653 500 • E-pošta
prof. dr. Giovanni De Ninno +386 5 3653 500 • E-pošta
prof. dr. Andrej Filipčič +386 5 3653 500 • E-pošta
doc. dr. Egon Pavlica +386 5 3653 513 • E-pošta
doc. dr. Artem Badasyan +386 5 3653 539 • E-pošta
doc. dr. Sergey Vorobyev +386 5 3315 215 • E-pošta
Matej Stanič – predstavnik študentov E-pošta
Miha Živec – predstavnik študentov E-pošta
Komisija za študijska vprašanja
doc. dr. Artem Badasyan, predsednik +386 5 3653 539 • E-pošta
doc. dr. Sergey Vorobyev +386 5 3315 215 • E-pošta
prof. dr. Jože Grdadolnik +386 5 3653 500 • E-pošta
Koordinator za kakovost
doc. dr. Egon Pavlica +386 5 3653 513 • E-pošta

Velika predavalnica Fakultete za naravoslovje

Laboratorij za astrofiziko osnovnih delcev – prof. dr. Andreja Gomboc na delu na Zelo velikem teleskopu (Very Large Telescope) v Čilu

Laboratorij za fiziko organskih snovi – delo v kontrolirani atmosferi

Eksperimentalno delo v Laboratoriju za kvantno optiko

Terenske raziskave z mobilnim lidarjem v Centru za raziskave atmosfere