Fakulteta za naravoslovje

Raziskave

Profesorji in asistenti na Fakulteti za naravoslovje Univerze v Novi Gorici smo raziskovalno zelo aktivni in uspešni. Do sedaj smo prejeli 6 najvišjih državnih Zoisovih in Puhovih priznanj, 5 nagrad Primorski um in odlikovanje predsednika Republike Slovenije Red za zasluge. Rezultate svojega raziskovalnega dela kot avtorji in soavtorji objavljamo v vodilnih svetovnih znanstvenih revijah, med njimi tudi v najprestižnejših revijah, kot so Nature, Science in Physical Review Letters.

Znanstveni članki, objavljeni v soavtorstvu sodelavcev Fakultete za naravoslovje v revijah skupine Nature v obdobju 2008-2016

 1. K.C. Prince et al., Coherent control with a short-wavelength free-electron laser, Nature photonics, 2016
 2. E. Ferrari et al. Widely tunable two-colour seeded free-electron laser source for resonant-pump resonant-probe magnetic scattering, Nature communications, 2016
 3. T. Leydecker et al.., Flexible non-volatile optical memory thin-film transistor device with over 256 distinct levels based on an organic bicomponent blend, Nature nanotechnology, 2016
 4. G. De Ninno et al., Single-shot spectro-temporal characterization of XUV pulses from a seeded free-electron laser, Nature communications, 2015
 5. K. Wiersema et al., Circular polarization in the optical afterglow of GRB 121024A, Nature, 2014
 6. K. Mundell et al., Highly polarized light from stable ordered magnetic fields in GRB120308A. Nature, 2013
 7. E. Allaaria et al., Two-colour pump-probe experiments with a twin-pulse-seed extreme ultraviolet free-electron laser, Nature communications, 2013
 8. E. Allaaria et al., Two-stage seeded soft-X-ray free-electron laser. Nature photonics, 2013
 9. E. Allaaria et al., Highly coherent and stable pulses from the FERMI seeded free-electron laser in the extreme ultraviolet. Nature photonics, 2012
 10. E. Orgiu et al., Optically switchable transistor via energy-level phototuning in a bicomponent organic semiconductor. Nature chemistry, 2012
 11. J. L. Racusin et al., Broadband observations of the naked-eye gamma-ray burst GRB 080319B. Nature, 2008
 12. S.-W. Lin et al., Difference in direct charge-parity violation between charged and neutral B meson decays, Nature, 2008

Pedagoško delo na Fakulteti za naravoslovje raziskovalno podpirajo

Center za astrofiziko in kozmologijo
Center za raziskave atmosfere
Laboratorij za fiziko organskih snovi
Laboratorij za raziskave materialov
Laboratorij za kvantno optiko

Tekmovanja iz astronomije

na Fakulteti za naravoslovje podpiramo tekmovanja za fizike in astronomije za osnovne in srednje šole.