Fakulteta za naravoslovje

Eksperimentalne metode

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Vsebina

1. Uvod v teorijo napak

2. Razširjanje napak

3. Statistična obdelava naključnih napak

4. Gaussova porazdelitev

5. Uporaba informacij o nedoločenosti

6. Linearna korelacija med opazljivkami

7. Druge porazdelitve

8. Test hi-kvadrat

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo sposobni:

 • predstaviti rezultate meritev skupaj z metskimi napakami in njihovo propagacijo do zahtevanih fizikalnih količin

 • statistična obdelava meritev in njihova grafična predstavitev

 • statistična obravnava linearnih relacij med merskimi količinami

 • formalizirati hipotezo s pričakovano poradelitvijo in preveriti ustreznost hipoteze glede na meritve

 • poročati o eksperimentalni aktivnosti

 • Temeljna literatura in viri

  John R. Taylor, An introduction to error analysis, University Science Books, 2nd edition, 1997.

  Načini ocenjevanja

  Kolokviji, pisni izpit, ustni izpit

  Reference nosilca

  Prof. dr. Mattia Fanetti je izredni profesor za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

  1. FANETTI, Mattia, MIKULSKA, Iuliia, FERFOLJA, Katja, MORAS, Paolo, SHEVERDYAEVA, P. M., PANIGHEL, M., LODI-RIZZINI, A., PÍŠ, I., NAPPINI, S., VALANT, Matjaž, GARDONIO, Sandra. Growth, morphology and stability of Au in contact with the Bi2Se3(0001)Bi2Se3(0001)surface. Applied Surface Science, ISSN 0169-4332. [Print ed.], Mar. 2019, vol. 471, str. 753-758, ilustr., doi: 10.1016/j.apsusc.2018.11.140. [COBISS.SI-ID 5276923]

  2. FERFOLJA, Katja, VALANT, Matjaž, MIKULSKA, Iuliia, GARDONIO, Sandra, FANETTI, Mattia. Chemical instability of an interface between silver and Bi2Se3Bi2Se3 topological insulator at room temperature. The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces, ISSN 1932-7447, 2018, vol. 122, no. 18, str. 9980-9984, ilustr., doi: 10.1021/acs.jpcc.8b01543. [COBISS.SI-ID 5205243]

  3. BHATI, Vijendra Singh, FANETTI, Mattia, VALANT, Matjaž, et al. Efficient hydrogen sensor based on Ni-doped ZnO nanostructures by RF sputtering. Sensors and actuators. B, Chemical, ISSN 0925-4005. [Print ed.], 2018, vol. 255, part. 1, str. 588-597, ilustr., doi: 10.1016/j.snb.2017.08.106. [COBISS.SI-ID 4951803]

  4. VALANT, Matjaž, LUIN, Uroš, FANETTI, Mattia, MAVRIČ, Andraž, VYSHNIAKOVA, Kateryna, SIKETIĆ, Zdravko, KALIN, Mitjan. Fully transparent nanocomposite coating with an amorphous alumina matrix and exceptional wear and scratch resistance. Advanced functional materials, ISSN 1616-301X, 2016, vol. 26, no. 24, str. 4362-4369, ilustr., doi: 10.1002/adfm.201600213. [COBISS.SI-ID 4427003]

  5. EMIN, Saim, ABDI, Fatwa F. Abdi, FANETTI, Mattia, PENG, Wei, SMITH, W., SIVULA, K., DAM, Bernard, VALANT, Matjaž. A novel approach for the preparation of textured CuO thin films from electrodeposited CuCl and CuBr. Journal of electroanalytical chemistry, ISSN 1572-6657, 2014, vol. 717-718, str. 243-249, doi: 10.1016/j.jelechem.2014.01.038. [COBISS.SI-ID 3243515]

  6. FANETTI, Mattia, AMBROSINI, Stefano, AMATI, Matteo, GREGORATTI, Luca, ABYANEH, M. K., FRANCIOSI, A., CHIA, A. C. E., LAPIERRE, R. R., RUBINI, Silvia. Monitoring the Fermi-level position within the bandgap on a single nanowire : a tool for local investigations of doping. Journal of applied physics, ISSN 0021-8979, 2013, vol. 114, no. 15, str. 154308-1-154308-9, doi: 10.1063/1.4826198. [COBISS.SI-ID 3196411]

  7. BALOG, Richard, FANETTI, Mattia, et al. Bandgap opening in graphene induced by patterned hydrogen adsorption. Nature materials, ISSN 1476-1122, 2010, vol. 9, no. 4, str. 315-319. [COBISS.SI-ID 2261243]

  Univerzitetna koda predmeta: 1FAF04

  Letnik: 1

  Semester: 1

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 6

  Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur

  Vrsta predmeta: obvezni predmet

  Jeziki: angleščina

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, eksperimentalne vaje, računske vaje