Fakulteta za naravoslovje

Fizikalni laboratorij V

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Cilji in kompetence

Študentje izvajajo praktične vaje iz področja trdne snovi in elektrokemije. Samostojno izvedejo več poskusov, ki so vnaprej pripravljeni. Nato obdelajo rezultate in jih tudi ustrezno predstavijo v pisnem poročilu.

Vsebina

POSKUS: Sončna celica

POSKUS: Wiedermann-Franzov zakon

POSKUS: Ciklična voltametrija

POSKUS: Galvanski člen

POSKUS: Difuzija v tekočinah

Predvideni študijski rezultati

Do konca tega predmeta bo študent sposoben samostojno izvesti kompleksnejši poskus, ki zajema naslednje korake:

 • priprava na poskus, pregled literature

 • meritev in beleženje podatkov s pomočjo računalnika

 • statistična obdelava podatkov, primerjava z matematičnimi modeli

 • pisanje poročila meritve in predstavitev rezultatov obdelave podatkov

 • zagovor rezultatov

 • Temeljna literatura in viri

  Vsak poskus ima podana navodila v pisni obliki z seznamom literature.

  Načini ocenjevanja

  Ocena dnevnika meritev, oddana poročila, ustni zagovor poročil

  Reference nosilca

  Prof. dr. Sandra Gardonio je izredna profesorica za področje materialov na Univerzi v Novi Gorici.

  1. MORAS, Paolo, BIHLMAYER, G., SHEVERDYAEVA, P. M., MAHATHA, S. K., PAPAGNO, M., SÁNCHEZ-BARRIGA, J., RADER, O., NOVINEC, Luka, GARDONIO, Sandra, CARBONE, Carlo. Magnetization-dependent Rashba splitting of quantum well states at the Co/W interface. Physical review. B, Condensed matter and materials physics, ISSN 1098-0121, 2015, vol. 91, no. 19, str. 195410-1-195410-8, ilustr., doi: 10.1103/PhysRevB.91.195410. [COBISS.SI-ID 3924219]

  2. GARDONIO, Sandra, KAROLAK, Michael, WEHLING, Tim Oliver, PETACCIA, Luca, LIZZIT, Silvano, GOLDONI, Andrea, LICHTENSTEIN, Alexander, CARBONE, Carlo. Excitation spectra of transition-metal atoms on the Ag (100) surface controlled by hund’s exchange. Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], 2013, vol. 110, no. 18, str. 186404-1-186404-5. [COBISS.SI-ID 2741755]

  3. DRAGOMIR, Mirela, ARČON, Iztok, GARDONIO, Sandra, VALANT, Matjaž. Phase relations and optoelectronic characteristics in the NdVO4-BiVO4 system. Acta materialia, ISSN 1359-6454. [Print ed.], Feb. 2013, vol. 61, no. 4, str. 1126-1135, doi: 10.1016/j.actamat.2012.10.020. [COBISS.SI-ID 21319654]

  4. GARDONIO, Sandra, WEHLING, Tim Oliver, PETACCIA, Luca, LIZZIT, Silvano, VILMERCATI, Paolo, GOLDONI, Andrea, KAROLAK, Michael, LICHTENSTEIN, Alexander, CARBONE, Carlo. Spectral functions of isolated Ce adatoms on paramagnetic surfaces. Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], 2011, vol. 107, no. 2, str. 026801-1-026801-4. [COBISS.SI-ID 1968635]

  5. CARBONE, Carlo, GARDONIO, Sandra, MORAS, Paolo, LOUNIS, Samir, HEIDE, Marcus, BIHLMAYER, Marcus, ATODIRESEI, Nicolae, DEDERICHS, Peter Heinz, BLÜGEL, Stefan, VLAIC, Sergio, LEHNERT, Anne, OUAZI, Safia, RUSPONI, Stefano, BRUNE, Harald, HONOLKA, Jan, ENDERS, Axel, KERN, Klaus, STEPANOW Sebastian, KRULL, Cornelius, BALASHOV, Timofey, MUGARZA, Aitor, GAMBERDELLA, Pietro, Self-assembled nanometer-scale magnetic networks on surfaces : fundamental interactions and functional properties. Advanced functional materials, ISSN 1616-301X, apr. 2011, vol. 21, no. 7, str. 1212-1228. [COBISS.SI-ID 1908475]

  6. CARBONE, C., GARDONIO, Sandra, et al. Correlated electrons step by step : itinerant-to-localized transition of Fe impurities in free-electron metal hosts. Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], 19. mar. 2010, vol. 104, no. 11, str. 117601-1-117601-4. [COBISS.SI-ID 1475835]

  Univerzitetna koda predmeta: 1FTS26

  Letnik: 3

  Semester: 2

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 6

  Obseg:

  • Predavanja: 10 ur
  • Vaje: 50 ur

  Vrsta predmeta: obvezni predmet

  Jeziki: slovenski / angleški

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, samostojne meritve v laboratoriju