Fakulteta za naravoslovje

Fizikalne lastnosti snovi

Predmet se izvaja v programu:
Znanost o materialih

Vsebina

Univerzitetna koda predmeta: 2ZMA02

Letnik: 1

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 12

Obseg:

  • Predavanja: 60 ur
  • Vaje: 20 ur

Vrsta predmeta: physical properties of materials