Fakulteta za naravoslovje

Rentgenske spektroskopije

Predmet se izvaja v programu:
Znanost o materialih

Vsebina

Univerzitetna koda predmeta: (2FTS07)

Letnik: 1

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Seminar: 15 ur

Vrsta predmeta: obvezni