Fakulteta za naravoslovje

Funkcionalni materiali

Predmet se izvaja v programu:
Znanost o materialih

Vsebina

Univerzitetna koda predmeta: (2FTS09)

Letnik: 1

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Seminar: 30 ur

Vrsta predmeta: obvezni