Fakulteta za naravoslovje

Fizika površin

Predmet se izvaja v programu:
Znanost o materialih

Vsebina

Univerzitetna koda predmeta: (2FTS05)

Letnik: 2

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 9

Obseg:

  • Predavanja: 45 ur
  • Vaje: 45 ur
  • Samostojno delo: 180 ur

Vrsta predmeta: obvezni