Informativni dan za študijske programe I., II. in III. stopnje

Univerza v Novi Gorici vabi na informativna dneva za študijske programe prve in druge stopnje, ki bosta v petek, 19. maja 2017 in v sredo, 7. junija 2017. Predstavitve programov bodo potekale na naslednjih lokacijah:

Petek, 19. maj 2017

Ajdovščina: univerzitetno središče, Vipavska cesta 11c

Ob 10. uri bosta potekali predstavitvi:

 • prvostopenjskega programa Fizika in astrofizika ter
 • drugostopenjskega programa Fizika in astrofizika.

Sreda, 7. junij 2017

Nova Gorica: sedež univerze, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina

Ob 15. uri bodo potekale predstavitve prvostopenjskih programov:

 • Gospodarski inženiring,
 • Slovenistika ter
 • Kulturna zgodovina.

Ob 16. uri bodo potekale predstavitve drugostopenjskih programov:

 • Gospodarski inženiring,
 • Slovenistika (literarne vede, jezikoslovje),
 • Slovenistika (pedagoški program),
 • Digitalna humanistika ter
 • Migracije in medkulturni odnosi.

Gorica (Italija): Palača Alvarez, Via Armando Diaz 5

Ob 15. uri bosta potekali predstavitvi:

 • prvostopenjskega programa Digitalne umetnosti in prakse ter
 • drugostopenjskega programa Medijske umetnosti in prakse.

Vipava: Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8

Ob 16. uri bodo potekale predstavitve:

 • prvostopenjskih programov Okolje in Vinogradništvo in vinarstvo ter
 • drugostopenjskega programa Okolje.

V kolikor vam termin informativnega dne ne ustreza, lepo vabljeni, da se obrnete na tajništvo posamezne fakultete, šole ali akademije ter se dogovorite za individualen termin.

Informacije o vpisu na programe I. stopnje ter II. stopnje

Kontakti fakultet, šole in akademije:
Poslovno-tehniška fakulteta
T: 05 33 15 231
E: info.ptf@ung.si

Fakulteta za znanosti o okolju
T: 05 90 99 700
E: info.fzo@ung.si

Fakulteta za humanistiko
T: 05 33 15 237
E: info.fh@ung.si

Fakulteta za naravoslovje
T: 05 36 53 500
E: info.fn@ung.si

Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo
T: 05 90 99 700
E: info.vsvv@ung.si

Akademija umetnosti
T: 051 336 770
E: info.au@ung.si

Univerza v Novi Gorici vabi na informativni dan za študijske programe tretje stopnje, ki bo v sredo, 7. junija 2017. Predstavitve programov bodo potekale na naslednjih lokacijah:

Nova Gorica: sedež univerze, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina

Ob 16. uri bodo potekale predstavitve programov:
- Znanosti o okolju III. stopnja,
Direktor programa: prof. dr. Anton Brancelj
E: Anton.Brancelj@nib.si
T: 05 33 15 329

- Kogniktivne znanosti jezika III. stopnja,
Direktor programa: prof. dr. Artur Stepanov
E: arthur.stepanov@ung.si
T: 05 33 15 270

- Humanistika III. stopnja,
Direktorica programa: doc. dr. Ana Toroš
E: ana.toros@ung.si
T: 05 33 15 374

- Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine III.stopnja ter
- Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine (Enoletni program za izpopolnjevanje).
Direktorica programa: prof. dr. Saša Dobričič
E: sasa.dobricic@ung.si
T: 0039 0415299662, 0039 0415299663 *Ker se študijska programa izvajata v Benetkah, prosimo interesente, da vaš prihod na informativni dan napoveste direktorici programa.

Ajdovščina: univerzitetno središče, Vipavska cesta 11c

Ob 16. uri bo v potekala predstavitev programa Fizika III. stopnja
Direktorica programa: doc. dr. Sandra Gardonio
E: sandra.gardonio@ung.si
T: 05 36 53 536

Vipava: Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8

Ob 16. uri bo v potekala predstavitev programa Molekularna genetika in biotehnologija III. stopnja
Direktorica programa: doc. dr. Martina Bergant Marušič
E: martina.bergant@ung.si 
T: 05 90 99 721

Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2

Ob 16. uri bo potekala predstavitev programa Krasoslovje III. stopnja
Direktor programa: prof. dr. Martin Knez
E: izrk@zrc-sazu.si
T: 05 70 01 900

V kolikor vam termin informativnega dne ne ustreza, lepo vabljeni, da se obrnete na direktorja posameznega programa ter se odgovorite za individualen termin.
Informacije o vpisu na programe III. stopnje

Dodatne informacije o informativnih dneh
Nives Štefančič
E: karierni.center@ung.si
T: 051 336 770