Cenik pedagoških storitev 2020/2021

Šolnina

Programi 1. in 2. stopnje

Program Redni* študij / letnik Izredni študij in tujci, razen EU in republik bivše Jugoslavije / letnik
Gospodarski inženiring 1. st. ** 0 EUR 2.800,00 EUR
Slovenistika 1. st. ** 0 EUR 2.800,00 EUR
Kulturna zgodovina 1. st. ** 0 EUR 2.800,00 EUR
Okolje 1. st. ** 0 EUR 3.000,00 EUR
Fizika in astrofizika 1. st. ** 0 EUR 3.000,00 EUR
Vinogradništvo in vinarstvo 1. st. ** 0 EUR 3.000,00 EUR
Digitalne umetnosti in prakse 1.st 3.500,00 EUR 3.500,00 EUR
Gospodarski inženiring 2. st. ** 0 EUR 3.000,00 EUR
Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja 2. st. 5.000,00 EUR 5.000,00 EUR
Slovenistika 2. st. ** 0 EUR 2.800,00 EUR
Slovenistika 2. st., pedagoški program ** 2.800,00 EUR 2.800,00 EUR
Digitalna humanistika 2. st. 2.800,00 EUR 2.800,00 EUR
Okolje 2. st. 3.000,00 EUR 3.000,00 EUR
Fizika in astrofizika 2. st. 3.000,00 EUR 3.000,00 EUR
Znanost o materialih 2. st. 3.000,00 EUR 3.000,00 EUR
Medijske umetnosti in prakse 2. st. 3.500,00 EUR 3.500,00 EUR
Vinogradništvo in vinarstvo 2. st. 3.000,00 EUR 3.000,00 EUR

*Slovenski državljani, državljani Evropske unije ter državljani držav s katerimi ima Republika Slovenija podpisane mednarodne sporazume, ki imajo pravico do brezplačnega študija v Republiki Sloveniji, ne plačujejo šolnine za redni študij na koncesioniranih študijskih programih 1. in 2. stopnje (označeni z **).

Državljanom Republike Slovenije, državljanom članic EU in državljanom iz mednarodnih sporazumov, se šolnina zaračuna za redni študij, če imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, oziroma še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, in jim je prenehal status študenta v skladu s 70. členom Zakona o visokem šolstvu na prejšnjem študijskem programu.

Za študente, ki se vpisujejo v višji letnik študija, ali ponavljajo letnik, veljajo šolnine, kot so veljale ob prvem vpisu v program.

Šolnina za magistrski študijski program “Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine”

Letnik
I. 6.000,00 EUR

Programi 3. stopnje

Šolnina za študente vseh doktorskih študijskih programov 3. stopnje

Letnik
I. 4.000,00 EUR
II. 4.000,00 EUR
III. 4.000,00 EUR
IV. 4.000,00 EUR

Paket šolnina + namestitev (program Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja)

10-tedensko bivanje: šolnina + 1.500,00 EUR

Paket vključuje bivanje v bližnjem hostlu ali drugih razpoložljivih namestitvah v sobah z dvema ali več posteljami.

Paket šolnina + študentski dom (za tujce, ki so obvezni plačati šolnino)

Program 10 mesečno bivanje 12 mesečno bivanje
Programi 1. st. Šolnina + 1.500,00 EUR* Šolnina + 1.800,00 EUR*
Programi 2. st. Šolnina + 1.500,00 EUR* Šolnina + 1.800,00 EUR*
Programi 3. st. Šolnina + 2.000,00 EUR** Šolnina + 2.400,00 EUR**

* paket vključuje bivanje v študentskem domu v dvoposteljni sobi

** paket vključuje bivanje v študentskem domu v enoposteljni sobi

Ob rednem izpolnjevanju obveznosti imajo študenti preko štdentskega servisa med študijem možnost pridobitve dodatnih sredstev za bivanje v znesku do največ 250 EUR mesečno, za delo na UNG (asistentstvo, delo v laboratorijih, ipd.)

Stroški vpisa

Vpisnina/leto 75,00 EUR

Vpisnina pokriva stroške izdelave študentskih izkaznic in obrazcev, drugih stroškov administrativnih postopkov in svečanega ogrinjala za slovesno podelitev diplom.

Izpiti

Cene pristopov k izpitom

Pristop Cena
Prva dva pristopa 0,00 EUR
Tretji pristop 20,00 EUR
Vsak nadaljnji pristop Za vsak naslednji pristop se cena poveča za 200,00 EUR.

Opravljanje izpita iz posameznega predmeta

Cena za posamezen izpit: sorazmerni delež šolnine, glede na ECTS predmeta.

Izdaja dvojnika listine o diplomiranju

Dvojnik diplomske listine (skupaj s prilogami) 155,00 EUR

Cenik je sprejel Upravni odbor Univerze v Novi Gorici dne 23.3.2020 in velja od akademskega leta 2020/2021 dalje, do spremembe.