Osebni pristop, majhne študijske skupine

Študij v majhnih skupinah in izjemno ugodno razmerje med številom študentov in profesorjev (4:1) omogočata osebni pristop do študentov in posledično bolj kakovosten študij.

Profesorji dobro poznajo svoje študente ter njihove interese in odlike, zato jim lažje svetujejo in jih vključujejo v različne dodatne dejavnosti in projekte. Univerza v Novi Gorici kot Evropska točka za nadarjene študente še posebej podpira pri razvijanju lastnih nadarjenosti in veščin, bodisi na študijskih ali obštudijskih področij.

Posebno skrb izkažemo tudi prihodnjim študentom in jim že pred začetkom prvega semestra študija nudimo brezplačne osvežitvene tečaje znanja iz matematike, fizike in kemije, ki vsako leto potekajo septembra tako na lokaciji univerze kot tudi v spletni obliki na daljavo.

Osebni pristop je še posebej dobrodošel pri študentih športnikih in ostalih, ki potrebujejo posebne prilagoditve načina študija.

»Sem študent Digitalnih umetnosti in praks na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici. Program je super, ker smo v majhni skupini. Fino je, ker imamo veliko gostujočih profesorjev, z njimi imamo delavnice.«
Izjava študenta dodiplomskega študijskega programa Digitalne umetnosti in prakse na Akademiji umetnosti