Vključevanje v raziskovalno in projektno delo

Na UNG imajo študentke in študenti odlične možnosti za vključevanje v raziskovalno in projektno delo, saj so raziskovalni laboratoriji in centri univerze, ki se nahajajo v istih prostorih kot fakultete, izredno dobro opremljeni. V njih potekajo tudi praktične vaje in raziskovalne dejavnosti v okviru študentskih projektov. Študentke in študenti, katere raziskovanje in znanost še posebej veselita, pa se že na dodiplomski ravni lahko vključijo v dodatne oblike raziskovalnih dejavnosti.

Primeri vključevanja raziskovalnega in projektega dela v študijske in obštudijske vsebine na dodiplomskih in magistrskih študijskih programih:

Univerza v Novi Gorici kot manjša univerza z osebnim pristopom do študentov slednjim omogoča, da se redno vključujejo v različne oblike projektnega dela. Tako študenti že med študijem pridobivajo ogromno dragocenih izkušenj na svojem strokovnem področju in razvijajo veščine kot so delo v skupini, sposobnost samostojnega reševanja problemov, komunikacijske spretnosti, nastopanje v javnosti, delo v mednarodnem okolju, sporočanje v tujem jeziku, vzpostavljanje stikov s poslovnimi partnerji in podobno. Vse to gotovo obogati življenjepise naših študentov in jim omogoča, da vzpostavijo stike s potencialnimi delodajalci.

Projektno delo poteka v sklopu rednih vsebin na študijskih progamih kot tudi v obliki dodatnih oziroma obštudijskih dejavnosti.

Primeri študentskega projektnega dela:

  • Projektno delo pri skupinskih študentskih okoljskih projektih v okviru študijskega programa Okolje 1. stopnje (obvezna predmeta Uvod v projektno delo in Skupinski projekt). Študenti pod vodstvom strokovnega mentorja ter pogosto v sodelovanju z zunanjimi partnerji (podjetja, organizacije) štiri semestre opravljajo skupinski projekt na izbrano okoljsko temo. V sklopu projekta pripravijo in objavijo končno publikacijo, izvedejo javne predstavitve projekta v angleškem jeziku in pri delu sodelujejo tudi z raziskovalnimi enotami UNG. Več na spletni strani Fakultete za znanosti o okolju.
  • Študentski inovativni študentski projekti v raziskovalnem okoljuu INSPIRO.

Primeri že izvedenih projektov:

Primeri sodelovanja študentov pri dodatnih dejavnostih kot so tekmovanja iz znanja in drugi dogodki:

  • Redno sodelovanje študentov in študentk Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo na tekmovanju LIDLOV mladi vinar in na raznih mednarodnih tekmovanjih.
  • Redno sodelovanje študentov in študentk UNG na dogodkih UNG in dogodkih, na katerih se predstavlja UNG (Teden UNG, Evropska noč raziskovalcev, festivali znanosti, strokovni, kulturni in športni dogodki, karierni sejmi in dogodki v Sloveniji in tujini, sodelovanja s šolami doma in v tujini ipd.). Študenti in študentke lahko pridobijo izkušnje z najrazličnejših podočij, na primer marketinga, javnega nastopanja, promocije izobraževanja in znanosti ipd.