Praktično naravnani študiji in visoka zaposljivost diplomantov

Posebno skrb posvečamo spremljanju zaposljivosti diplomantov in zbiranju povratnih informacij o relevantnosti pridobljenih znanj na trgu dela – tako s strani predstavnikov delodajalcev kot tudi diplomantov.

Ponosni smo, da Karierni center UNG beleži izredno visoko stopnjo zaposljivosti diplomantov.

K temu uspehu pripomorejo številni dejavniki, kot so:

  • interdisciplinarni in sodobni študijski programi, ki dajejo študentom široko znanje;
  • praktično usmerjeni študijski programi, ki vključujejo praktično usposabljanje, projektno delo in druge oblike praktičnega dela oziroma učenja, s pomočjo katerih se študenti učijo prenosa pridobljega znanja v prakso, sodelovanja s podjetji ter vzpostavljanja stikov s potencialnimi delodajalci;
  • pomoč Kariernega centra UNG študentom pri kariernem svetovanju.
  • podpora študentom pri razvijanju dodatnih veščin in nadarjenosti ter uresničevanju osebnih interesov na različnih področjih (šport, umetnost ipd.).

Analize zaposljivosti diplomantov za posamezna obdobja najdete v Letnih poročilih o spremljanju in zagotavljanju kakovosti pedagoškega in raziskovalnega dela in v Letnih poročilih visokošolskega zavoda.

»Za študij na Univerzi v Novi Gorici, smer Gospodarski inžiniring, sem se odločil, ker je to dokaj nov študij, perspektiven in svež, ki omogoča zelo visoko zaposljivost. Dejansko se lahko po končanem študiju zaposliš v katerem koli gospodarskem podjetju.«
Izjava študenta dodiplomskega študijskega programa Gospodarski inženiring, Poslovno-tehniška fakulteta

Izjava študenta - praktično usposabljanje
Praktično usposabljanje – izkušnja študenta dodiplomskega študijskega programa Kulturna zgodovina, Fakulteta za humanistiko