Raziskovalni center za humanistiko

O centru

Raziskovalke in raziskovalca iz Raziskovalnega centra za humanistiko delujejo na naslednjih področjih:

Literarne vede

Raziskave na področju literarnih ved segajo od recepcijsko usmerjene literarne zgodovine in teorije do primerjalne književnosti in literarne imagologije. Z literarnovednimi raziskavami sežemo tudi na področje digitalne humanistike ter na področja študij spolov, medijskih študij, memorije in travme. V tem okviru se med drugim posvečamo komparativnem raziskovanju manjšinskih in čezmejnih literatur ter literatur v stiku, pri čemer razvijamo koncept čezmejne didaktike književnosti.

Digitalna humanistika

Digitalna humanistika vzpostavlja ravnotežje med humanistiko in računalništvom, ki sta na metodološki ravni različna. V Raziskovalnem centru za humanistiko se teoretsko in eksperimentalno ukvarjamo s področji vizualizacije podatkov, oddaljenega branja, elektronskimi kritičnimi objavami. Sodelujemo pri več projektih, ki so povezani z digitalnimi podatkovnimi zbirkami s področij literature in kulture.

Študiji spolov

V širokem polju študij spolov naše raziskave osredinjamo na literarno ustvarjalnost avtoric, njihovo recepcijo v različnih kulturnih prostorih in reprezentacije spolov v slovenski in svetovni književnosti. Proučujemo predstavnice ženskega gibanja na v času in prostoru habsburške monarhije, socialna omrežja in zgodovino emocij, kakor se razkriva iz korespondenc. V raziskave vključujemo pristope literarne vede, digitalne humanistike in kulturne zgodovine.

Migracije, manjšine in mejne študije

Naša raziskava se ukvarja s kulturno dediščino in kulturnim spominom diaspore in migrantskih skupnosti ter z izrazi njihovih „neizključnih“, večkratnih identitet na jezikovni in kulturni način. Raziskujemo tudi vzorce večjezičnosti v zvezi z etničnimi manjšinami in obmejnimi območji, s posebnim poudarkom na Srednji in Jugovzhodni Evropi. Na koncu še semiotične pokrajine obmejnih regij raziskujemo v široki primerjalni perspektivi in se osredotočamo na vprašanja, kot so odpor, hibridnost in »drugost«.

Intelektualna zgodovina

Raziskujemo slovensko intelektualno zgodovino 19. in 20. stoletja, pri čemer posvečamo pozornost tako akademskim institucijam kot akademskim karieram znanstvenikov in znanstvenic v. Raziskujemo tudi znanstvene mreže znanstvenikov, prenos znanja iz tujine v Slovenije ter iz akademske skupnost v gospodarstvo.

Zgodovine medijske umetnosti

Zgodovine medijske umetnosti skuša v tradicionalno umetnostnozgodovinsko disciplino vključiti diskurz o medijih in medialnosti iz drugih disciplin, pri čemer uporablja tudi izsledke filmskih študijev, literarne vede in medijske študijev. Zgodovina medijske umetnosti, ki v ospredje postavlja tehnično osnovo kulturnih oblik, raziskuje ločene, a medsebojno prepletene zgodovine medijev, kot so film, fotografija, povečana resničnost, z mediji, kot so slikarstvo, risanje, gledališče, ples in knjiga. Poseben poudarek je na kinematografiji in računalnikih, saj mediji dominirajo v kulturnih in umetniških imaginarijih 20. in 21. stoletja.

Raziskovalke in raziskovalke iz Raziskovalnega centra za humanistiko pedagoško delujejo na Fakulteti za humanistiko.

Vodja raziskovalnega centra
prof. dr. Katja Mihurko Poniž

Kontakt
Barbara Sirk
Univerza v Novi Gorici
Raziskovalni center za humanistiko
Vipavska cesta 13
SI-5000 Nova Gorica
T: (05) 331 5237
F: (05) 620 5200
E: info.rch@ung.si