Fakulteta za humanistiko

3D vizualizacija podatkov o literarnih avtoricah

na razstavi FUTUROLOGIJA, 9.–30. 3. 2018, Mestna galerija Nova Gorica.

Projekt 3D vizualizacija podatkov o literarnih avtoricah je vključen v instalacijo Narvike Bovcon in Aleša Vaupotiča Alegorični pogled, tehno-slike v umetnosti, vizualizacija humanističnih podatkov na razstavi FUTUROLOGIJA – Kaj lahko umetnost jutri naredi za vas? kuratorka dr. Nadja Zgonik, 9.–30. 3. 2018, Mestna galerija Nova Gorica.

16. 3. 2018 ob 14.00, Vipavska 11c, Ajdovščina: Tehno-slike: delavnica v Središču za mikroskopijo in spektroskopijo Univerze v Novi Gorici v Ajdovščini z raziskovalcem materialov dr. Mattio Fanettijem.


Podatkovne skulpture (avtorji Franc Solina, Narvika Bovcon & Aleš Vaupotič) na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.
Na FRI Piškotu v četrtek, 8. 3. 2018, ob 14.15 uri v Diplomski sobi, bosta izr. prof. dr. Narvika Bovcon in prof. dr. Franc Solina predstavila svoji novomedijski umetniški instalaciji ’3D vizualizacija podatkov o literarnih avtoricah’ in 'Svetlobni vodnjak’. Umetniški instalaciji bosta v Diplomski sobi na ogled od 5. 3. do 9. 3. 2018.

Predstavitev projekta na mednarodni konferenci Teaching Women Writers – exploring NEWW Virtual Research Environment possibilities, ZRC SAZU, Ljubljana, 16. 11. 2017.

20. nov. 2017. Ime tedna na Valu 202 sta Narvika Bovcon in Aleš Vaupotič, novomedijska umetnika, ki sta na Salonu 2017 za dela v srebru z naslovom Citat, Blago, Jezero in Literarne avtorice, prejela glavno nagrado.

3D vizualizacija podatkov o literarnih avtoricah na Salonu ZDSLU 2017

Salon ZDSLU 2017: Podoba v mediju, medij v kontekstu bo na ogled od 14. 11. 2017 do 25. 2. 2018. Razstava je bila slovesno odprta v torek, 14. novembra 2017 ob 19. uri, v razstavnih prostorih Narodnega muzeja Slovenije na Metelkovi v Ljubljani.

Na razstavi se predstavlja tudi projekt “3D vizualizacija podatkov o literarnih avtoricah: Citat, Blago, Jezero, Literarne avtorice“ Narvike Bovcon in Aleša Vaupotiča, ki je ob otvoritvi razstave prejel glavno nagrado žirije Salona ’17; dobitnika je izbrala komisija v sestavi Nicole Hewitt, Srečo Dragan in Janez Strehovec. Projekt je nastal v okvirih Raziskovalnega centra za humanistiko Univerze v Novi Gorici, z Narviko Bovcon je sodeloval vodja centra, Aleš Vaupotič.

Serija skulptur in video z naslovom 3D vizualizacija podatkov o literarnih avtoricah se tematsko navezuje na zgodovino (bolj ali manj pozabljenih) akterk evropske literature, je bila zasnovana v 3D CAD programu in nato s pomočjo zlatarske delavnice izdelana v srebru (Zlatarstvo Močnik, Ljubljana). Draguljarski imaginarij z minucioznostjo izdelave se v skulpturicah z naslovi Jezero, Citat, Literarne avtorice in Blago poveže z refleksivnim odnosom do človeškega življenja in sveta, ki je značilen za raziskave v humanistiki. Zgodovina v objektih, govoreči objekti, stvari kot znaki.

Skulpture so nastale kot del mednarodnega raziskovalnega projekta Potujoči teksti 1790–1914: Transnacionalna recepcija del avtoric na evropskih obrobjih, ki je v Sloveniji potekal na Univerzi v Novi Gorici. Več informacij o raziskovalnem projektu (CRP HERA) najdemo v monografiji Reception of Foreign Women Writers in the Slovenian Literary System of the Long 19th Century (ur. Katja Mihurko Poniž). Podatki, ki so bili uporabljeni za oblikovanje skulptur, so dostopni v virtualnem raziskovalnem okolju NEWW Women Writers VRE.

Monografija: http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-humanistiko/novice/znanstvena-monografija-recepcija-pisateljic-dlib

Virtualno raziskovalno okolje NEWW Women Writers VRE: http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters


Utemeljitev nagrade žirije Salona ’17

»What kind of input produces a structure or an organization of coordinates that travel from a library to a database and reenter the world as an object? What is the vessel of this memory and how does it travel and mutate through time, space, data and matter, how it is reduced to an object that reopens new questions? The transmutation of literary archives, lost texts through time into delicate artefacts produced by a database of fragile connections that keep a trace of their source and become fragments for the future.« /
»Kakšna vrsta vhodnih podatkov gradi strukturo ali organizacijo koordinat, ki potujejo iz knjižnice do baze podatkov in ponovno vstopajo v svet kot objekt? Kaj je nosilec tega spomina in kako potuje ter mutira skozi čas, prostor, podatke in snov, kako se reducira v objekt, ki odpira nova vprašanja? Transmutacija knjižnih arhivov, izgubljenih tekstov skozi čas, v delikatne artefakte ustvarjene iz baze podatkov krhkih povezav, ki vzdržujejo sled z izvorom in postajajo fragmenti za prihodnost.«
prof. Nicole Hewitt, prof. Srečo Dragan, prof. Janez Strehovec


Več o Salonu ZDSLU 2017: Podoba v mediju, medij v kontekstu

Najpomembnejša letna razstava članov Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov bo v letošnjem letu namenjena novomedijski umetnosti. Snovalec letošnjega koncepta in predsednik žirije prof. Srečo Dragan je med drugim v uvodnem tekstu za katalog med drugim zapisal: »Fokus tokratnega salona je na prehodih slike, grafike, kipa in fotografije v protokole medijske umetnosti. S poudarkom na uporabi konceptov novomedijske umetnosti v medprostorih, ki jih ti sprožajo z usodnimi preboji v posameznih fazah umetniškega raziskovanja. Ti ključni momenti se realizirajo v natisnjenih izjavah, postavitvah artefaktov v nov, drugačen kontekst, v beleženju sledi komuniciranja – dekodiranega branja in ozaveščanja, da obstaja skupno polje doživetja, tako za avtorja kot za gledalca/obiskovalca.« http://zdslu.si


Izr. prof. dr. Aleš Vaupotič je zaposlen na Univerzi v Novi Gorici kot dekan Fakultete za humanistiko in vodja Raziskovalnega centra za humanistiko. Razvija področje digitalne humanistike, ki povezuje komunikacijo v novih medijih, informatiko in humanistične raziskave.

Izr. prof. dr. Narvika Bovcon je zaposlena v Laboratoriju za računalniški vid Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Raziskuje interdisciplinarno polje računalniških vmesnikov na meji med umetnostjo in znanostjo.