Fakulteta za humanistiko

Collective Ground - simpozij o pojmu enakosti

24-26. MAJ

Playground Studio vabi:
Collective Ground – simpozij o pojmu enakosti
Erjavčeva ulica 51, 5000 Nova Gorica

Simpozij s svojim tridnevnim programom vabi na odprte diskusije o problematiki zastarelih izrazov znotraj pojmov javnega in zasebnega ter ideoloških konstruktov in mainstream standardov, ki še vedno krepijo problem močnega vsesplošnega razlikovanja glede na spol. Teme bodo krožile okoli svete definicije spola, razprle pogled na zgodovinski razvoj položaja glede na spol ter prečesale trenutno situacijo.

Nismo strokovnjaki s področja teorije spola, niti s področja feminizma, smo aktivisti delujoči na različnih področjih, smo kritični poslušalci in zahtevni opazovalci družbe. Naš cilj je oblikovanje ideje o pojmu enakosti v Novi Gorici, ideje, ki je v zadnjem času spet še kako aktualna glede na nedavne izbruhe javnosti z vsemi ključniki lgbt, metoo, decolonization in egaliberte. Verjamemo, da te teme zadevajo vse, ne glede na spol ali seksualne prakse, niti glede na kulturno, versko, rasno ozadje in starost.

Program simpozija bo prilagojen tako predavateljem kot občinstvu, premikajoča se inštalacija Transpotable Archive (Graz) pa vabi vse obiskovalce na ogled in nadaljno produkcijo idej ali del, vezanih na feminizem in sorodne teme.

Podgovori in predavanja:

Katja Mihurko Poniž: Med dejstvom in fikcijo: Zofka Kveder kot feministična ikona v sodobnih tekstih
Helene Thümmel: Posneti čas – Prenešeni graški arhiv
Dano Ličen: Moški in Ženska kot Enost
Rajat Sharma: Prikaz ženske v postkolonialnem filmu
Asja Trost: Animirana evolucija feminizma

Mednarodni video prispevki (Portugalska, Nemčija, Južna Afrika, Slovenija)

Program:

24.05 THRUSDAY

15:30 Welcoming. An Introduction
16:00 Katja Mihurk Poniž: Between fact and fiction: Zofka Kveder as a feminist icon in the writings of her contemporaries
17:30 Short film: C.R.E.A.M.P.I.E // MUD // 9.21min
18:00 Helene Thümmel: Times for records: Transposable Archive Graz
19:00 Collective ground – Open Discussion

25.05 FRIDAY

15:00 warm up, meet up, set up
15:30 Open Production Time//Epic Drama of Exploration
17:30 Short film: Water // Babalwa Tom // 5 min + Short fim: Androgyny // Babalwa Tom // 8 min
18:00 Dano Ličen: Man and Woman as Oneness
19:00 Collective ground – Open Discussion
19:30 food and drinks

26.05 SATURDAY

15:30 warm up, meet up, set up
16:00 Asja Trost: Animated Evolution of Feminism
17:00 Short Film: Viciadanoamour // Ines Sembas // 20 min
18:00 Rajat Sharma: Depiction of women in postcolonial cinema
19:00 Collective ground – Open Discussion
21:00 Concert: Balans