Fakulteta za humanistiko

Delavnica v okviru projekta HERA v Turkuju na Finskem

Na univerzi v Turkuju (Turku University) in tamkajšnji knjižnici (Turku City Library) je od 5. do 6. maja 2014 potekala delavnica v okviru projekta HERA Travelling TexTs, 1970–1914: The Transnational Reception of Women’s Writing at the Fringes of Europe, v katerem sodelujejo Finska, Nizozemska, Norveška, Slovenija in Španija. Delavnice so se udeležili izr. prof. dr. Katja Mihurko Poniž, doc. dr. Aleš Vaupotič in mlada raziskovalka Tanja Badalič s prispevkom Sources and Translations in the 19th-century Slovenian Territory.