Fakulteta za humanistiko

Izšel je zbornik Škrabčevi dnevi 10

Izšel je 10., jubilejni Škrabčev zbornik, ki ga je izdala Založba Univerze v Novi Gorici. V zborniku Škrabčevi dnevi 10, ki sta ga uredili Helena Dobrovoljc in Aleksandra Bizjak Končar (med drugim tudi predavateljici na Fakulteti za humanistiko), so zbrani prispevki desetega znanstvenega simpozija Škrabčevi dnevi, ki ga je 13. oktobra 2017 gostila Univerza v Novi Gorici. Organizirali sta ga Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici ter Raziskovalna postaja Nova Gorica Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

V zborniku lahko najdete tudi prispevke sodelavcev Fakultete za humanistiko, in sicer članek Povezovanje hierarhije pridevnikov v samostalniški zvezi in kognicije (avtorja prispevka sta Franc Marušič in Petra Mišmaš), Kaj nam usvajanje nejezikovnih prvin pove o ustroju jezika (avtorji prispevka so Petra Mišmaš, Tjaša Popović, diplomantka študijskega programa Slovenistika (1. stopnja), ter Rok Žaucer) ter prispevek Spletna jezikovna svetovalnica za slovenski jezik ter normativne zadrege uporabnikov in jezikoslovcev (avtorice prispevka so Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik, Aleksandra Bizjak Končar).

Zbornik je prosto dostopen na spletni strani Založbe Univerze v Novi Gorici, neposredno (v formatu pdf) pa ga lahko najdete na www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2018/11/29/16/56/02/Skrabcevi_dnevi_10_11k18.pdf