Fakulteta za humanistiko

Predstavitev knjige avtorice dr. Julijane Visočnik The Roman inscriptions from Celeia and its ager

Muzejski torkov večer na Gradu Kromberk, 8. januar 2019 ob 19. uri

V okviru muzejskih torkovih večerov je dr. Julijana Visočnik, predavateljica na programu Kulturna zgodovina na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici, predstavila svojo knjigo The Roman inscriptions from Celeia and its ager (Rimski napisi Celeje in njenega agra).

Knjiga The Roman inscriptions from Celeia and its ager (Rimski napisi Celeje in njenega agra) je izšla konec leta 2017 pri Celjski Mohorjevi družbi in prinaša celovito objavo in interpretacijo epigrafskih spomenikov rimske Celeje (Celje) in njenega podeželskega zaledja. Odstira nam usode mestnih prebivalcev, odnose med keltsko in rimsko aristokracijo, poreklo in poklice posameznikov, odnos prebivalcev do religije ter ne nazadnje marmorno bogastvo celejskih nekropol.