Fakulteta za humanistiko

Kolokvij o problematiki disidentstva v Sloveniji in na Hrvaškem

Fakulteta za humanistiko v sodelovanju s Hrvaškim inštitutom za zgodovino v Zagrebu organizira mednarodni posvet o problematiki disidentstva v Sloveniji in na Hrvaškem. Gre za tradicionalno srečanje slovenskih in hrvaških zgodovinarjev, ki v tem formatu poteka od 2015. Pričeli smo z organizacijo simpozija Regionalni vidiki tranzicije v okviru Tedna UNG 2015 in nadaljevala naslednje leto z organizacijo simpozija Kulturniška opozicija v socialistični Jugoslaviji.

Simpozij bo potekal v petek, 6. oktobra, v Vipavi, v dvorcu Lanthieri.

Vljudno vabljeni.

***

Program simpozija

8.30–8.40

Pozdravni govor doc. dr. Aleša Vaupotiča, dekana Fakultete za humanistiko

8.40–10.00

  • dr. sc. Albert Bing: Titoizam i disidentstvo
  • dr. Jure Ramšak: Gabariti družbene kritike v poznosocialistični Sloveniji
  • Alenka Puhar: Tujstvo in disidenca: prispevek k zgodovini železne zavese

Kava

10.00–11.20

  • dr. Aleš Gabrič: Jože Pučnik na poti do disidenta
  • dr. sr. Josip Mihaljević: Većeslav Holjevac: zaboravljeni disident
  • dr. Mateja Režek: Dileme družbenega angažmaja katoliških intelektualcev v slovenski postrevolucionarni družbi

Kava

11.20–13.00

  • dr. sc. Lidija Bencetić: Časopis Istarski borac u kontekstu disidentstva i kulture neslaganja
  • Luka Lisjak Gabrijelčič: Pirjevčev koncept »konca nacije« v srednjeevropskem kontekstu
  • dr. sc. Teodora Shek Brnardić: Slučajevi Ivana Aralice i disidentstvo u hrvatskoj književnosti
  • dr. Željko Oset: Kariera Antona Peterlina: od ustanovitelja Inštituta Jožefa Stefana do emigranta

Zaključna razprava.